Home » Övrigt » Utsikter för 2017 – Fasten seat belts…

Utsikter för 2017 – Fasten seat belts…

Flygindustrins internationella branschorganisation IATA har nyligen rapporterat om vinster i industrin för 2016 samt prognosen för 2017. Trots att IATA reviderar den totala vinsten för industrin nedåt, från 39.4 miljarder dollar till 35.6, så innebär detta fortfarande att 2016 kommer att bli det mest vinstrika året i flygindustrins historia – avseende total vinst och en vinstmarginal på 5.1%.

Men redan nu är tecknen där att utvecklingen är på väg mot mindre vinst och ett mindre gott 2017. En kombination av förväntade höjda oljepriser, höjda arbetskraftskostnader, hård konkurrens och andra faktorer innebär att den totala vinsten kommer att hamna på cirka 29 miljarder dollar för 2017. Redan i år har konkurrens lett till ett genomsnittlig fall på 8% för biljettpriser och detta kan fortsätta 2017.

Det positiva är att behovet av flyg fortsätter att växa globalt, med 700 nya och unika förbindelser mellan städer som resultat av detta under 2016. Men med en svagare och fortsatt osäker världsekonomi ser det ut som att 2017 kan innehålla båda förväntade svårigheter och obehagliga överraskningar för flygindustrin. Att säga att det kan bli ett turbulent år är en uppenbar koppling till flyg, så rekommendationen “Fasten seat belts” förefaller rimlig.

Länk till artikel:
IATA forecasts drop in global airline profitability in 2017


3 Comments

  1. Intressant! Jag jobbar ju på ATCC Malmö och vi har noterat en rad trafikrekord under flera av årets månader. Samtidigt ökar kraven på fortsatta effektiviseringar. Kombinationen av fortsatt ökande behov parat med minskade vinster för flygbolagen lär inte göra livet lättare för oss…

    • Det blir intressant att följa utvecklingen de närmaste månaderna från ditt perspektiv. Turkish parkerade nyligen flygplan och lade ner rutter. I mellanöstern är det liknande tongångar. Det har utan tvekan varit ett bra år som helhet för många inom industrin men sedan sommaren finns det en hel del som tyder på att toppen har passerats.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.