Home » Flygutbildning och träning » Mental arbetsbelastning under grundläggande flygutbildning

Mental arbetsbelastning under grundläggande flygutbildning

image

Mental arbetsbelastning är en viktig faktor för en pilots prestationer och har studerats i en hel del forskning, dock inte så mycket i grundläggande flygutbildning. Jag genomförde studier på TFHS studenter avseende mental arbetsbelastning och jämförde deras reaktioner under olika delar av ett flygpass. Reaktionerna mättes med hjälp av hjärtfrekvens (med Polar Team System, se bilden ovan) och uppskattningar av studenter och flyglärare.

Forskningen publicerades i International Journal of Aviation Psychology och en länk till artikeln finns här:
Mental Workload in Aircraft and Simulator during Basic Civil Aviation Training, Dahlström och Nählinder
Speciellt värt att notera var skillnaden i reaktioner mellan flygplan och simulator i samband med rejected takeoff, med en tidigare reaktion i simulatorn.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.