Home » Drönare » Tre saker att hantera med drönare för leveranser

Tre saker att hantera med drönare för leveranser

Intresset och entusiasmen för möjligheten att anvämda drönare för transporter är stor och det skrivs en hel del om detta, så även här på bloggen (t.ex. nyligen om nya regler i Kanada – länk), där till och med drönare för persontransporter tagits upp (börjar i sommar, se länk). Mindre har nog skrivits om möjliga problem med drönaere, om än att risken för flygplanakollisioner tagits upp (även här på bloggen – länk och länk).

I ett inlägg på en “Drone Law Blog” (länk) på en webbsida tillhörande advokatfirman Rupprecht Law finns det mer att läsa om detta – och om allt annat som har att göra med lagliga aspekter på drönarverksamhet (om än i en amerikansk kontext). Det hela är kanske inte helt lättläst men ger ett påläst och reflekterat intryck. Inlägget fokuserar på drönare för leveranser av olika produkter och de eventuella problem som kan finnas med detta. Även om detta är en liten del av drönarmarknaden så har den fått stor uppmärksamhet och många väntar med spänning på den dag då de kan få pizza, bildelar, medicin och andra saker de vill köpa lämnade i eller vid hemmet med hjälp av drönare.

Intrång i privatliv och integritet anses inte vara ett större problem eftersom de som beställt något ju vill att drönaren ska komma till deras hem. Det kan också bli så att det kommer att finnas upphämtningsställen för drönarleveranser, på samma sätt som paket hämtas hos en livsmedelsaffär. Vad det gäller var drönarna ska ta vägen så kan det komme att finnas dockningsstationer för drönare, t.ex. på mobilmaster.

Ett av de tre problem som tas upp är kopplat till amerikansk lagstiftning, som kräver att drönaren ska användas endast i “line of sight”, d.v.s drönarpiloten ska kunna se drönaren medan den används. Det sätter stopp för leveranser på mer än korta avstånd. Samma lag hindrar transporter över delstatsgränser, att en drönarpilot kontrollerar mer än en drönare i taget samt har en hel del andra restriktioner som i praktiken gör de leveranser som det talats om närmast omöjliga.

Det finns dock en tilläggslag som skulle kunna ge vissa undantag för den ovan beskrivna lagen, men från denna har det hittills aldrig beviljats något undantag för drönarflygning bortom line of sight. Samtliga undantag som har medgivits har krävt en certifierad drönarpilot samt att drönaren är minst 500 fot iväg från personer och egendom – vilket gör det svårt att leverera något till någon.

En slutlig utmaning är att olika beslutande nivåer inom ett land kan ha – och har redan idag i vissa länder – olika regler för drönare. I USA handlar det om federal, delatatlig och “county”, i Sverige och staten, landsting och kommuner. Författaren kallar detta “death by a thousand papercuts”, d.v.s. död genom massor av administration som t.ex. olika tillstånd, avgifter, kontroller o.s.v.

Att det kommer att flygas låt fler drönare är nog tveklöst, men denna artikel tar upp en del aspekter som är värda att tänka på mitt i drönaroptimismen. Det kan dröja ett tag innan pizzan kommer flygande, en reservdel till bilen lämnas vid garaget och medicinen släpps av på balkongen.

Länk till artikel:
Amazon Drone Delivery – 3 Major Legal Problems with Amazon Prime Air


4 Comments

  1. Drönarpilot hoppas jag verkligen inte blir ett yrke. Drönare skall flygas 100% automatiskt efter de fått sina koordinater.

    • Just nu är det inte lagligt i en hel del länder om jag förstår det rätt. Så det handlar inte bara om teknologisk utveckling utan även om juridiska och andar aspekter.

  2. Man kan ju börja med att konstatera att drönarpilot redan är ett yrke… 😉

    Regelbundet flyger amerikanska “Global Hawk” t.ex. över Östersjön på höjder över 50 000 ft. PIloten sitter någonstans i Europa och kommunicerar med flygtrafikledningen via radio.

    “Drönare” är ju ett begrepp som spänner över ett mycket brett fält av farkoster.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.