Home » 2016 » September

Monthly Archives: September 2016

Boom – återkomsten för överljudsplan?

image

För alla de som saknat Concorde finns det kanske nu inte bara drömmar om svunna tider, utan sedan en tid tillbaka även hopp om framtiden. Detta i form av företaget Boom Technology som avser ta fram och tillverka ett nytt överljudsflygplan. Avsikten är att detta flygplan ska kunna ta sig fram med hastigheter upp till Mach 2.2, vilket skulle innebära en restid för sträckan London-New York på 3.5 timmar. Kostnaden för de 40 passagerare som ska kunna färdas med detta flygplan är tänkt att ligga på nivån för en business class biljett med andra operatörer, omkring 5000 US$. Detta är dock inte det första initiativet med avsikt att ersätta Concorde, så det återstår att se om det denna gången kan bli mer än planer och återväckande av de drömmar som Concorde representerade på sin tid.

Mer att läsa finns på hemsidan för Boom Technology:
Hemsida för Boom Technology

Mental arbetsbelastning under grundläggande flygutbildning

image

Mental arbetsbelastning är en viktig faktor för en pilots prestationer och har studerats i en hel del forskning, dock inte så mycket i grundläggande flygutbildning. Jag genomförde studier på TFHS studenter avseende mental arbetsbelastning och jämförde deras reaktioner under olika delar av ett flygpass. Reaktionerna mättes med hjälp av hjärtfrekvens (med Polar Team System, se bilden ovan) och uppskattningar av studenter och flyglärare.

Forskningen publicerades i International Journal of Aviation Psychology och en länk till artikeln finns här:
Mental Workload in Aircraft and Simulator during Basic Civil Aviation Training, Dahlström och Nählinder
Speciellt värt att notera var skillnaden i reaktioner mellan flygplan och simulator i samband med rejected takeoff, med en tidigare reaktion i simulatorn.

Aviation Safety Network – Nyheter, trender och statistik om flygsäkerhet

image

De flesta som är intresserade av flygsäkerhet känner säkert redan till Aviation Safety Network och deras webbsajt mer än väl redan, men för de som inte gör det så finns en länk till sajten här:

Aviation Safety Network

Denna sajt drivs av Flight Safety Foundation och är ett privat och oberoende initiativ med avsikten att förse alla med ett yrkesmässigt intresse för flygsäkerhet med uppdaterad, komplett och pålitlig information om flygolyckor och flygsäkerhet.

Jag rekommenderar denna sajt och dess uppdateringar, databas och statistik, med ett exempel som deras “Safety indicator” på länken här under:
Aviation Safety Network – Safety indicator

Norwegian och kampen mellan Boeing och Airbus

image

Kampen mellan flygplanstillverkarna Boeing och Airbus har en lång historia och drar ständigt till sig nytt intresse med nya avsnitt i vad som skulle kunna kallas en “industriell dokusåpa”. En del av denna kamp handlar om B757 och dess eventuella ersättare, omtalad men ännu ej vare sig tillgänglig eller planerad. Detta har gett Airbus en möjlighet att få ett försprång på denna nisch av marknaden med sin nya version av A321. Norwegian, som hittills endast använt Boeing för som verksamhet, kommer nu att ta sig an Airbus 321neo LR för längre flygningar där det inte finns underlag för deras B787. Se artikel nedan:
One of Boeing’s most important customers just said something very troubling

Startle/surprise – överraskande händelser och deras effekter

image

“Starle/surprise”, eller plötsliga överraskningar, och hur de påverkar piloter har varit ett viktigt område inom flyg de senaste åren, speciellt sedan Air France 447 olyckan samt kopplat till Air Asia 8501.

Med ökad flygsäkerhet kommer också att det mer sällan inträffar överraskande händelser och detta kan leda till att piloter inte reagerar så snabbt eller rätt som kan behövas i dessa situationer. På grund av detta finns nu startle/surprise med bland de ämnen som enligt EASAs regelverk ska tas upp i CRM träning.

En av de som forskat på detta är Wayne Martin, forskare och pilot i Australien. En kort text från hans forskning om startle/surprise finns här:
The effects of startle on pilots during critical events, Martin

Flygindustrin – Läget just efter mitten av 2016

image

För den som följer flygindustrin är IATAs sidor och statistik bland de mest lättillgängliga och pålitliga informationskällorna avseende ekonomiska förhållanden och utveckling. På denna sida finns kontinuerligt uppdaterad statistik om det aktuella läget:

IATA – Economics

Speciellt rubrikerna “Market Developments” och “Outlook” är intressanta att följa upp när de uppdateras med ny information. Under “Outlook” finns en uppdatering från juni avseende “Airline Economic Performance” och väl där finns en presentation som ger en bra översikt, direktlänk nedan:

Outlook for airline märkets and industry performance – June 2016

I denna kan man bland annat se att i en just nu svag global ekonomisk utveckling utvecklas resandet med flyg fortsatt starkt, medan cargo är en svag marknad. Överallt utom i Sydamerika går industrin överlag bra, med inkomsterna per passagerare som högst i Nordamerika. Det finns dock en oro kring den svaga ekonomiska utvecklingen globalt, så det finns anledning att vara uppmärksam på utvecklingen den närmaste tiden.

Om att fatta beslut

image

Beslutsfattande är ett ämne som alltid känns viktigt, speciellt för piloter. Deras beslut granskas ofta noga av andra i efterhand, oavsett om det gällde ett beslut om att gå till ett alternativ eller ett beslut som ledde till ett haveri. Det finns mycket tro och myter kring beslutsfattande. Från att från början undersökts i laboratoriemiljöer så gick forskarna senare ut och observerade hur beslut fattas i verkligheten, av brandmän, piloter och andra. Detta ledde fram till en bättre förståelse av hur beslut fattas i osäkra situationer, med tidspress och i situationer där läget ändras hela tiden. Den främste forskaren kring detta heter Gary Klein och två av hans artiklar finns nedan. En annan framstående forskare om beslutsfattande för piloter är Judith Orasanu och en artikel av henne om fel i beslutsfattande finns nedan.

Naturalistic Decision Making, Klein
Naturalistic Decision Making, Klein och Klinger
Erors in decision making: A factor in incidents and accidents, Orasanu och Martin

Human Factors och Crew Resource Management träning

Cognition

Medan Human Factors är det breda vetenskapliga fält som fokuserar på mänskligt beteende och prestationer kopplat till säkerhet, så är dess praktiska applikation i flygindustrin benämnd Crew Resource Management (CRM) träning. Sådan träning är ett regelkrav för piloter, kabinpersonal, ingenjörer och tekniker samt andra (även om detta kan kallas Human Factors träning eller Maintenance Resource Management för ingenjörer och tekniker). Även andra grupper, som dispatchers och annan markpersonal, har numera krav på sig att få någon form av HF/CRM träning via krav i olika auditeringar som t.ex. IOSA eller ISAGO.

I länken nedan finns en sammanfattning om regler och genomförande av CRM träning, inklusive kapitel om Threat and Error Management och bedömning av CRM färdigheter:
Crew Resource Management, Threat and Error Management, and Assessment of CRM Skills, Dahlström, Laursen och Bergström

Om än att denna sammanfattning är några år gammal så ger den en översikt som en läsning av reglerna själva förmodligen inte ger lika bra. Det kom 2015 en uppdatering av regler för CRM träning från EASA, de uppdaterade reglerna finns på denna länk:
Information från EASA och länkar avseende nya regler för CRM träning

Rapporter och diskussion om MPL

image

Den pilotutbildning som genomförs vid TFHS är av det nyare slaget inom flygindustrin och heter Multi-crew Pilot Licence (MPL). Det är en utbildning som utvecklades i samarbete mellan flygindustrin och flygmyndigheter runt om i världen. Den har nu funnits i över ett årtionde och tusentals piloter som arbetar idag är utbildade enligt denna modell.

Det har dock funnits frågor och funderingar kring MPL från många inom industrin och som gensvar på detta genomförde vid TFHS två studier av MPL under senare år. Tillsammans med Rickard Wikander, först som student och sedan som styrman i Norwegian från MPL programmet vid TFHS, genomförde jag dessa studier och de finns publicerade på TFHS hemisda, men även länkade nedan.

Den första rapporten kan hittas här:
Första rapporten från TFHS om MPL

Medan den senaste kan hittas här:
Andra rapporten från TFHS om MPL

Den senare rapporten innehåller en omfattande datainsamling från olika intressenter som är aktiva inblandade i MPL-utbildning och genomfördes i samarbete med olika partners för att få ett grepp om den nuvarande situationen för MPL.

Eftersom MPL fortfarande är en omdiskuterad utbildningsform inom flygindustrin så redovisar jag båda dessa rapporter här och mottar gärna frågor om dem, liksom kommentarer och andra inlägg för fortsatt diskussion om MPL och om pilotutbildning generellt.