Home » Flygutbildning och träning » Rapporter och diskussion om MPL

Rapporter och diskussion om MPL

image

Den pilotutbildning som genomförs vid TFHS är av det nyare slaget inom flygindustrin och heter Multi-crew Pilot Licence (MPL). Det är en utbildning som utvecklades i samarbete mellan flygindustrin och flygmyndigheter runt om i världen. Den har nu funnits i över ett årtionde och tusentals piloter som arbetar idag är utbildade enligt denna modell.

Det har dock funnits frågor och funderingar kring MPL från många inom industrin och som gensvar på detta genomförde vid TFHS två studier av MPL under senare år. Tillsammans med Rickard Wikander, först som student och sedan som styrman i Norwegian från MPL programmet vid TFHS, genomförde jag dessa studier och de finns publicerade på TFHS hemisda, men även länkade nedan.

Den första rapporten kan hittas här:
Första rapporten från TFHS om MPL

Medan den senaste kan hittas här:
Andra rapporten från TFHS om MPL

Den senare rapporten innehåller en omfattande datainsamling från olika intressenter som är aktiva inblandade i MPL-utbildning och genomfördes i samarbete med olika partners för att få ett grepp om den nuvarande situationen för MPL.

Eftersom MPL fortfarande är en omdiskuterad utbildningsform inom flygindustrin så redovisar jag båda dessa rapporter här och mottar gärna frågor om dem, liksom kommentarer och andra inlägg för fortsatt diskussion om MPL och om pilotutbildning generellt.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.