Home » Aviation Industry » Simon Ericson: Flygtrafiken i Norden går framåt trots nya motvindar

Simon Ericson: Flygtrafiken i Norden går framåt trots nya motvindar

Slutet på coronapandemin ser ut att vara runt hörnet och för flygmarknaden i Norden sågs det fram emot en återhämtning som skulle kunna närma sig nivåerna före pandemin. Dessvärre var det inte slut på utmaningar och i samband med att oroligheterna i närområdet österut utbröt fanns det anledning att vara orolig för hur de skulle påverka flygtrafik och flygplatser i Norden. Hittills ser det dock ut som om att detta har påverkat flygresandet i någon större utsträckning.

I februari var antalet flygresenärer i Sverige 59 procent lägre jämfört med samma period före coronapandemin. Det var en av de bästa månaderna sedan pandemins början eftersom pandemins effekter börjat klinga av och reserestriktioner släppa i takt med detta. Samtidigt laddade flygbolagen upp för sommarens trafikprogram medan flygplatserna förberedde för en fortsatt ökning av resenärer. Till exempel lanserade Norwegian ett trafikprogram i sommar med 270 linjer medan SAS har komponerat ett flygprogram med över 200 linjer till drygt 100 destinationer med bland annat nya linjer från Stockholm och Köpenhamn till Toronto. Finnair å sin sida planerar för flyg till drygt 80 destinationer från Finland. Dessutom tillkommer en ökad närvaro av Ryanair och Eurowings samt Flyr i Norge som växer sig allt större.

Med relativt sett stora trafikprogram för sommaren är det upplagt för en kraftig återhämtning för flygresandet i Norden. Ryanair och Lufthansa-ägda Eurowings har öppnat baser på Arlanda vilket inte varit fallet tidigare somrar och är det under någon tid på året som flygtrafiken ska vara stark jämfört med före coronapandemin är det under sommaren. Detta eftersom det är fritidsresandet som återhämtar sig bäst medan affärsresandet väntas ta längre tid att återhämta sig. I kombination med en ökad konkurrens med Ryanairs ökade närvaro i främst Sverige, Norge och Finland och Eurowings expansion på Arlanda är det upplagt för ett stort reseutbud för resenärer i sommaren och med en ökad konkurrens troligen lägre biljettpriser. Dock med en viss reservation för de kraftig ökade bränslepriserna.

Vad som dock dämpade framtidsutsikterna något var när oroligheterna i närområdet österut eskalerade i februari. Enligt ForwardKeys data sjönk antalet bokningar med mellan tio och 30 procent i de flesta europeiska länderna för internationellt resande under perioden 24 februari-2 mars jämfört med de tidigare sju dagarna. Värre var det för länder i östra Europa där antalet bokningar för internationellt resande minskade med 30 och 50 procent. Samtidigt är det tydligt att flygbolagen fortsatt ser en efterfrågan på resor trots de pågående oroligheterna i närområde och att det i första hand är resor till och från de berörda länderna som främst påverkas. Ett exempel på detta är bokningsstatistik för resor mellan Europa och USA som enligt IATA minskade före vid starten av oroligheterna och fortsatte att minska därefter. I mitten av mars gick det dock att se att antalet bokningar mellan Europa och USA ökar igen och detta är också något man kan se på global bokningsnivå enligt IATA.

Även om stora delar av Europa, främst de västra, och den viktiga transatlantiska marknaden står emot effekterna av den pågående situationen österut och flygbolagen ser en stark efterfrågan på flygresor finns det områden där det inte ser likande lovande ut. Europa-Asien-trafiken har drabbats hårt på grund av de luftrumsbegränsningar som införts. Detta har fått återhämtningen för resor mellan Europa och Asien, som innan var långsam jämfört med andra marknader, att tappa fart med flera flyglinjer som pausats på grund av att europeiska flygbolag inte kan använda sig av de rutter som går till och från Asien. Ett exempel på detta är SAS som pausat sin flyglinje mellan Köpenhamn och Tokyo.

Det ser ut som efterfrågan på resor både inom och till samt från Norden ser fortsatt stark ut och detsamma gäller för stora delar av Europa. SAS och Norwegian laddar för en sommar full av resor medan Finnair är det nordiska flygbolag som fått tänka om mest på grund av sitt stora fokus på trafik till Asien.

Sammanfattningsvis är en stark återhämtning i sommar trolig att se när det uppdämda behovet av resor utomlands förhoppningsvis ska hjälpa flygbranschens alla aktörer tillbaka mot hur det var före coronapandemin. Dock kommer ännu en utmaning för flygbranschen med ökade bränslepriser, som kommer påverka flygbolagens lönsamhet under sommaren när biljetter som sålts tidigare troligen inte motsvarar de prisnivåerna på biljetter som nu behövs för att täcka de ökade bränslekostnader. En ökning av priset på flygresor är att vänta på grund av bränslepriset, men kanske också för att marknaden är redo för detta med en ökande efterfrågan som gör det möjligt för flygbolagen att öka priserna efter en period av ”locka-tillbaka-priser”.

Simon Ericson


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.