Home » Om Nicklas Dahlström

Om Nicklas Dahlström

UNWFP_conf01

Jag är lärare och forskare vid Trafikflyghögskolan vid Lunds universitet. Jag har arbetat vid TFHS sedan 1998 och disputerade 2007 i ämnet Human Factors med avhandlingen “Exploring Levers for Improvement of Basic Civil Aviation Training”.

Mina forskningsområden omfattar psykofysiologiska mätmetoder, mental arbetsbelastning, flygutbildning och träning, simulering, arbete och beslutsfattande i grupp och en hel del annat. Jag har publicerat forskningsartiklar, bokkapitel, rapporter samt skrivit den bok som används för pilotutbildning på PPL nivå i ämnet “Människans förutsättningar och begränsningar”.

Jag har genomfört CRM-träning för flygbolag både i Sverige och i andra länder samt föreläst eller utbildat i många olika sammanhang, till exempel sjukvårdspersonal, fartygspersonal, kärnkraftspersonal o.s.v. Jag har varit talare på konferenser, nationellt och internationellt, och har föreläst eller utbildat i över tjugo länder.

topgun (2)

Innan TFHS arbetade jag som meteorolog i Flygvapnet, där jag genomgick flygutbildning och var i flygtjänst på SK60. Jag har även arbetat som chef på konsultföretaget SEMCON med utveckling och försäljning av utbildning.

För närvarande arbetar jag deltid på TFHS eftersom jag just nu är utomlands och arbetar på ett internationellt flygbolag. TFHS är del av det som representerar “himma” (ja, jag är skåning) och det är med glädje jag fortsätter att arbeta för TFHS på deltid.