Home » Flygindustrin » Dubbelt upp – Indien siktar på 200 flygplatser

Dubbelt upp – Indien siktar på 200 flygplatser

Med en stor och växande befolkning och ekonomi så borde flygindustrin spela en stor roll både i tillverkning och transporter i Indien. Att så inte är fallet har tagits upp tidigare hör på bloggen (länk och länk). Men i en artikel i indiska “The Economic Times” tas en intervju med en minister upp (länk nedan) som ger en uppfattning om den planerade expansionen av flygplatser och därmed om hur man ser på flygindustrins tillväxt.

För att få perspektiv på dessa siffror kollade jag upp lite mer information om flygplatser i Indien. Enligt sajten knowledge.net ansvarar det statliga Airports Authority of India (AAI) för 126 flygplatser av totalt 449 flygplatser och landningsbanor/stråk i landet. Endast 80 flygplatser har dock regelbundna kommersiella flygningar. Motsvarande siffra för Kina förefaller vara 218 för Kina och stadigt växande där (svårt att jämföra eftersom uppgifter om flygplatsers storlek och trafik inte var lätt att hitta, men med tanke på att på en lista på de hundra största flygplatserna i Kina har nummer hundra 550 000 passagerare årligen – som Östersund – så bör det nog finnas långt fler). Med liknande befolkningssiffror tycks det säga något om hur underutvecklad flygindustrin är i Indien.

Enligt uppgifter i The Economist kan utvecklingen av flyg bli betydligt långsammare än den har varit i Kina (länk nedan). Detta på grund av att den ekonomiska utvecklingen i Indien inte mer än marginellt lett till en växande medelklass, vilket ofta är den drivande faktorn för ökande flygtrafik (istället har de rikaste blivit än mer rika). The Economist uppger att endast 3% av Indiens befolkning har flugit, vilket är häpnadsväckande även när man vet att halva befolkningen lever i svår fattigdom.

Sammantaget gör detta det svårt att förutsäga hur det kommer att gå med flygindustrin i Indien. Att den kommer att växa är bortom allt tvivel, men hur snabbt är omöjligt att säga. Det beror på regeringsbeslut, ekonomisk utveckling och – som så ofta – om tagna beslut faktisk kan föverkligas. Som så ofta är Indien fullt av både positiv potential och hårda hinder, men det gör i alla fall det spännnade att följa utvecklingen i detta stora land.

Länk till artikel:
India will soon have 150 to 200 operational airports
India’s missing middle class


2 Comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.