Home » Flygutbildning och träning » Simon Ericsson: YH-praktik skapar jobb för helikopterpiloter

Simon Ericsson: YH-praktik skapar jobb för helikopterpiloter

Genom Yrkeshögskolans LIA-praktik, Lärande i arbete, har nästan 70 procent av helikopter-eleverna från Svensk Pilotutbildning fått jobb som helikopterpiloter redan innan utbildningen är avslutad. Detta är något som gynnar både eleverna och flygbolagen som kan ta emot färdiga piloter och sätta de i arbete direkt. Men samtidigt knackar drönarna på dörren vilket gör framtiden för helikopterpiloterna osäker.

Svensk Pilotutbildning på Säve Flygplats i Göteborg har i fyra omgångar tilldelats totalt 68 statligt finansierade utbildningsplatser för helikopterpiloter. Detta är Skandinaviens största enskilda civila helikopterpilotutbildning och i november hölls en examensceremoni för de första eleverna som gått klart sin helikopterpilotutbildning. Närmare sjuttio procent av dessa har redan fått in en fot i arbetslivet, men det är kanske i grevens tid då helikopterbranschen i framtiden kan få det tufft i konkurrens med drönarverksamheten som växer så det knakar.

Drönarna kan erbjuda en stor flexibilitet och verksamhet till lägre kostnader vilket är ett starkt argument för att i framtiden ersätta många helikopteruppgifter idag med drönare. Till exempel använder trafikpolisen Washington State Patrol i USA drönare för att hantera trafikolyckor och snabbt få en bild av situation, vilket TFHS-bloggen tidigare skrivit om. Det är även möjligt att ersätta helikoptrarnas arbete med att kontrollera ledningar och skog efter stormar med drönare som till skillnad från helikoptern inte påverkar människor och djur på samma sätt när det gäller buller. Ett ytterligare exempel är svenska Cybaero som arbetar tillsammans med Försvarsmakten för att kunna ha drönare som bevakar de svenska gränserna.

Men än finns det tid kvar att hitta ett jobb som helikopterpilot. Svensk Pilotutbildning har haft tre av fyra kursstarter på helikopterpilotutbildningen genom statligt finansierade medel och en stor del av eleverna som nu börjar bli klara har redan fått anställning som piloter främst genom sina praktikplatser. Dialogen med staten om rekrytering av helikopterpiloter till samhällsnyttig verksamhet startade redan 2012. Då träffades ett antal intressenter inom detta och Svensk Pilotutbildning var en av dessa. Andra intressenter var Sjöfartsverket, polisen, försvaret (som även jobbar med drönare) och privata helikopterföretag samt ambulansverksamhet på helikoptersidan.

Alla dessa fick säga sitt och man gjorde analyser för framtiden vilket resulterade i att man gick vidare med att få fram en helikopterpilotutbildning genom yrkeshögskolan. Att det finns så pass många intressenter för helikopterpiloter visar ändå att vi inte är redo att överlämna hos helt i drönarens händer när det gäller samhällsnyttig verksamhet som till exempel sjukvårdstransporter.

Det ser på kort tid ljust ut för eleverna på Svensk Pilotutbildning och andra helikopterskolor, men frågan är om det på längre sikt kommer finnas så många helikopterpiloter kvar då drönarna tar en allt större plats i luftrummet.


3 Comments

  1. Tack Simon för ett lite annorlunda inlägg. Intressant att läsa om hur smart helikopterutbildningen verkar vara intresserad men även intressant med tankarna kring hur drönare påverkar framtidsmarknaden för helikoptrar.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.