Home » Flygindustrin » Kvinnliga piloter – hur många är de egentligen?

Kvinnliga piloter – hur många är de egentligen?

Att ta upp hur få kvinnor som är piloter är vanligt i media och leder naturligtvis till tankar om varför det är på det viset. Här på bloggen har vi tidigare tagit upp kvinnliga piloter (här och här) och kommer att göra det igen. Istället för att försöka ta upp hela denna fråga tänkte jag denna gång bara ta upp en liten del av den, nämligen detta: Om vi säger att det är få kvinnor som är piloter hur få talar vi om då?

Ofta citerade siffror säger att endast 4000 av världens 130 000 piloter i flygbolag är kvinnor, t.ex en artikel i the Telegraph (länk nedan). På hemsidan för International Society of Woman Airline Pilots (ISWAP) står det att det finns omkring 110 000 piloter i världen och att 5000 är kvinnor, varav 1500 är kaptener. Där uppges också att den internationella fackliga organisationen Air Line Pilots Association (ALPA) har 54000 medlemmar och att 5.6% är kvinnor, varav en dryg fjärdedel är kaptener (d.v.s. ungefär 3000 kvinnor, varav drygt 800 kaptener). Detta varierar säkert mycket mellan länder och 5% är nog en siffra för ganska jämställda länder, om än att även andra länder gärna visar upp kvinnliga piloter i sina flygbolag på bild (en sökning hittar snabbt bilder på och artiklar om etiopiska, vietnamesiska, indiska och nigerianska besättningar där båda piloter är kvinnor).

I artikeln i The Telegraph jämför man detta med hur det ser ut i andra yrken och konstaterar att i Storbritannien är endast 10% av kirurger kvinnor och 7% av högsta chefer för FTSE 100 företag (hundra största företagen på börsen där). Det finns dock en hel del yrken med omkring en procent kvinnor eller mindre (bilmekaniker, gruvmaskinoperatör, chef inom brandförsvar, stenhuggare/läggare o.s.v.). Det fick mig att undra hur det ser ut i Sverige och tack vare Statistiska Centralbyrån (SCB) fanns det inte bara svar på detta, utan också en prognos fram till 2030 (länk nedan). I sammanfattningen konstaterar man att utbildningsnivån stiger generellt, men mest för kvinnor medan män kommer att fortsätta dominera inom teknik och tillverkning. En annan rubrik säger “männen är säljare och kvinnorna finns inom vården”. Det finns dock yrken som har genomgått stora förändring från mans- till kvinnodominans, till exempel agronomer, jurister, ekonomer, naturvetare och teologer. Så förändring sker, men långt ifrån lika på alla områden av arbetsmarknaden och i vissa fall inte alls.

Vad det gäller piloter så konstaterar en besviken författare av en artikel för sajten Women of Aviation Worldwide Week följande avseende utvecklingen avseende kvinnliga piloter i USA: “Significant progress between 1960 and 1980; at an overall standstill ever since” (länk). Det stämmer nog ganska väl överens överlag med situationen i Sverige baserat på mina egna erfarenheter. Poängen med resonemanget om andra yrken ovan är att det kan kanske vara svårt att veta till vilken grad man kan avgöra om det går att förändra hur mycket unga kvinnor som söker sig till ett yrke, om det beror på samhällsförhållanden generellt eller om det kanske beror på faktorer som är svårare även så att förstå (och än svårare att påverka). Frågan är varför vissa yrken har sett drastiska förändringar i balansen mellan män och kvinnor medan andra inte har förändrats alls? Det finns säkert svar på detta och jag avser återkomma till detta ämne, speciellt varför det är så få kvinnor som söker sig till pilotyrket. Det har skrivits bra examensarbeten om detta på TFHS av våra studenter som jag då kommer att referera till.

Länk till texter:
Why are there so few female pilots?
FAQ – International Society of Women Airline Pilots
Könsstruktur per utbildning och yrke 1990-2030


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.