Home » Drönare » Drönare över Afrika – för medicin, skydd av fiske och djur och mycket mer

Drönare över Afrika – för medicin, skydd av fiske och djur och mycket mer

Här på bloggen återvände vi nyligen till den intressanta utvecklingen av drönare (länk). Detta är ett av de mest intressanta ämnena inom flygindustrin, inte minst med tanke på att utvecklingen för drönare kan kopplas ihop med den långsiktiga utveckling som sker för större flygplan mot att ha endast en pilot och eller fullt ut automatiserad flygning. Någonstans på vägen mellan det lilla perspektivet med drönare som levererar paket och det stora framtidsperspektivet med automatiserat passagerarflyg finns en konvergens i framtidsplaner. Denna gång är det dock CNN som tagit upp de möjligheter som finns idag med drönare, med speciellt fokus på Afrika.

Det första exemplet som tas upp är illegalt fiske kring Afrikas kust, ett stort problem för en befolkning som är beroende av småskaligt fiske och som inte har medel för att skydda sig mot intrång av storskaligt fiske från andra länder. Drönare kan användas för att övervakar skyddade områden samt för att identifiera intrång. Detta ger möjlighet för kustbevakninen att sedan ingripa, snarare än att spendera sina resurser på övervakning.

På liknande sätt kan drönare användas för att övervaka och skydda hotade djur som noshörningar och elefanter. De kan även användas för att transportera medicin eller blod till kliniker i avlägsna områden. I Malawi används drönare för att leverera AIDS-tester. Även drönare som kan utföra robotkirurgi kan komma att bli en möjlighet. Listan på användningsområden fortsätter med kartläggning och övervakning av spridning av sjukdomar som kolera och malaria.

Även om drönare erbjuder många möjligheter så är dessa inte kostnadsfria. Dessutom saknar många länder i Afrika regler för drönare eller har regler som försvårar användning av drönare. Höga avgifter och korruption kan ytterligare försvåra för nya företag att starta upp drönarverksamhet. Det är viktigt att sådan verksamhet kan utveckla en kommersiell bas för att få till en långsiktig utveckling. Trots många goda exempel så har drönare än så länge mer potential för användning än faktisk användning i Afrika.

Länk till artikel:
Drones driven by AI will track illegal fishing in African waters


2 Comments

  1. Det är redan några år sedan jag var i Afrika, då Namibia, men drönare användes till en del olika ändamål. Man bevakade t.ex. vilt och spanade efter tjuvjägare i bl.a. den gigantiska nationalparken Etosha. Men jag såg även exempel på inspektion av antenner.

    Bristen på regelverk fanns där som här men under tiden jag var där kom faktiskt nya regelverk.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.