Home » Flygsäkerhet » Tillbaka och igång igen – först med det som var allt för nära…

Tillbaka och igång igen – först med det som var allt för nära…

Så är det dags att få igång bloggen igen, med (nästan) dagliga uppdateringar om flygindustrin, med fokus på flygbolagsdelen av den. Vi inleder “säsongen” med sommarens stora “nästanhändelse” i San Francisco, då en Air Canada A320 nästan landade på flera flygplan på en taxibana. Redan tidigare i sommar rapporterades det på bloggen om denna händelse (länk ), då i samband med den annars otroligt positiva globala flygsäkerhetsstatistiken för det första halvåret. På länken finns också ett videoklipp av händelsen.

För att få en påminnelse om hur nära denna incident var en olycka se bilden ovan. AINonline rapporterar nu om (länk nedan) att den amerikanska luftfartsmyndigheten FAA har skickat ut en “Safety Alert” baserad på denna händelse, i vilken vikten av monitorering och CRM betonas. Jag har pratat med piloter som påpekat att vignbelysning på flygplan uppställda på en taxibana kan få en taxibana att se ut som en landningsbana. Att flygplan startar eller landar på taxibanor är inte något som är mycket ovanligt, om än att på en stor flygplats som San Francisco är det sällsynt. Den kommande utredningen kan kanske ge oss mer information om hur situationen kunde uppstå, men det är också möjligt att vi inte kommer att kunna förstå det fullt ens med utredningen. Att försöka förstå vad Air Canada piloterna såg och hur de tolkade det som de såg, samt hur de tänkte kring detta, kan visa sig omöjligt. Tills vidare måste vi försöka lära att även med banbelysning och andra hjälpmedel så är det fullt möjligt att ta fel på landningsbana och taxibana.

För ytterligare en bild av situationen, se bilden ovan. Detta är en händelse som visar hur lite som kan skilja mellan en incident och en katastrofal olycka, i detta fall en som kunde ha blivit den allra värsta genom tiderna. Det är oerhört viktigt att fortsätta att prata om dessa händelser för att påminna oss om att den säkerhet vi har uppnått trots alla skyddsbarriärer ändå är bräcklig. Det är lätt att glömma en sådan här incident eftersom “inget hände”, men det är att föredra att lära av incidenter snarare än av olyckor. Så läs, fundera och tänk på vad som skulle kunnat göras annorlunda för att undvika en situation som denna – och prata sedan med andra om detta. Det på detta vis vi kan fortsätta att upprätthålla flygsäkerheten av idag och förhoppningsvis med tiden bli ännu bättre.

Länk till artikel:
SFO Landing Incident Prompts Focus on Pilot Monitoring, CRM


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.