Home » Human Factors » Möte på ICAO – Dag 3: Struktur och svårigheter

Möte på ICAO – Dag 3: Struktur och svårigheter

Här kommer en rapport till från denna veckas “reality show” på ICAOs högkvarter i Montreal. Den första dagen hade en hel del drivkraft och energi, men en del grundläggande frågor återkom regelbundet, till exempel om vem de tilltänkta läsarna är, hur manualen ska vara uppbyggd och vad den ska omfatta. Å ena sidan ville alla ha en enkel och lättläst text, samtidigt är det ett formellt dokument som kräver en viss grad av formellt språk. Å ena sidan finns det mycket som alla vill ta med i manualen, å andra sidan vill alla ha en kort manual o.s.v. Vilka områden som hör ihop eller bör hållas isär var också inte helt enkelt. Det blev allt mer klart att alla i gruppen hade eller gjorde olika antaganden om detta, vilket gjorde det svårt att komma vidare.

Trogen min vana av att inte ha ändlöst med tålamod sökte jag klarhet om dessa grundläggande saker och det blev så här:

Omfattning – Fokus på en grundläggande och kort manual, eventuella behov av mer beskrivande texter får tas upp senare i kompletterande texter (sådant vägledande material publiceras av ICAO som “circulars”).
Avsedda läsare – ICAOs personal och andra arbetsgrupper liksom staters myndigheter är primär “kund”, därefter alla med intresse av HF/HP-frågor, därefter så många som möjligt som arbetar inom flygindustrin.
Grundläggande struktur – Första kapitel om Human Factors och Human Performance, definitioner, centrala begrepp, roll Inom industrin o.s.v. Kapitel två tar upp “Human Performance Principles”, de grundläggande och breda “sanningar” som gäller avseende HF/HP. Tredje kapitlet tar upp vilka som är berörda av HF/HP, nytta, cost/benefit o.s.v. Fjärde tar upp applikationsområden för HF/HP som CRM, design, maintenance o.s.v.

Tanken med kapitelindelnigen var att besvara frågorna vad det handlar om, vad är grunderna, varför är detta värdefullt och hur används det. Efter detta utarbetades en mer detaljerad kapitelstruktur, med underkapitel. Imorgon kommer arbete att fortsätta med att försöka formulera de grundläggande “Human Performance Principles” som ska finnas i kapitel två. Jag känner mig tveksam till detta men det är en nödvändighet eftersom en hel del ICAO dokument referera till just dess “principles”, vilket är lustigt eftersom de inte ens existerar.

Jag ska inte ljuga och säga att detta kändes som en väldigt effektiv arbetsdag, men samtidigt blev det klart för mig hur viktigt det är att lägga tid på de diskussioner son avklarades. I gruppen har vi många olika bakgrunder – tillverkare, flygbolag, flygtrafikledning, myndighetsutövning, forskning o.s.v. Om inte definitioner, begrepp och avgränsningar reds ut i denna grupp så är nog risken stor att skrivandet av en manual skulle leda till något son de flesta skulle vara missnöjda med. Om jag och Harry Nelson från Airbus skrev ihop texten skulle den vara jättebra för piloter men förmodligen inte alls reflektera andra grupper. Så det är med blandade känslor jag lämnar denn dag bakom mig – jag skulle vilja ha haft mer gjort, men det är nog viktigt att kunna acceptera att det krävs klarhet för att kunna skriva ihop något som till slut blir bra och användbart.


3 Comments

 1. Hej Nicklas.
  Det lyder vældig interessant. Jeg glæder mig til at se resultatet.
  Der er behov for at nytænke måden, hvorpå vi inddrager Human Factors i undervisning og træning.
  Men det ved du jo godt, at jeg arbejder med.
  Vi snakkes ved.

  • Hej Sören, att det behövs nytänkande är vi verkligen överens om men det kommer nog bara att komma till en mindre del från detta arbete eftersom det mer handlar om att lyfta “lägstanivån”.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.