Home » Human Factors » Möte på ICAO – Dag 2: Start och definitioner

Möte på ICAO – Dag 2: Start och definitioner

Ett inlägg med ordet “definitioner” i titeln är säkert inte speciellt säljande men det var vad första dagens möte med ICAOs Human Performance Task Force (HPTF) handlade mest om. På fjärde våningen i ICAOs byggnad i downtown Montreal möttes gruppen för första dagen av fyra för detta möte.

Bland deltagarna i gruppen finns Steven Shorrock från Eurocontrol, som är erfaren avseende Human Factors i flygledning, redaktör för Eurocontrols tidskrift om säkerhet “Hindsight” samt nyligen kommit ut med en bok (se nedan). En annan “HF-kändis” är Immanuel Barshi, som är en mycket erfaren forskare på NASA Ames. Därutöver deltog HF ansvarig på Japan Airlines, en representant var från FAA, EASA och UK CAA, två från Airbus (representanten från Boeing kunde inte komma denna gång), en från NATS i UK och några från ICAO. Som helhet är HPTF en grupp med mycket erfarenhet och expertis.

Det närmar sig midnatt här och det är lite sent för att beskriva första dagens diskussioner i detalj. Men det handlade mycket om definitioner. Så tråkigt det kan låta så stod det snart klart hur viktigt det är att det blir rätt led definitioner. Vad son tas upp i en ICAO text måste stämma överens med andra texter inom ICAO, annars kan det snabbt bli stora problem. Dessutom finns det i industrin en hel del aktörer som är beroende av vissa definitioner för sin affärsidé – något jag inte tänkt på tidigare. Beroende på hur TEM, CRM och andra begrepp inom Human Factors definieras som mer eller mindre breda och viktiga så kan det påverka företag som säljer träning och konsulttjänster inom dessa områden. Därför var en annan viktig del av dagen att diskutera vilka andra grupper inom flygindustrin som påverkas av texten i detta dokument. Med detta och en hel del definitioner avklarade så kommer mötet att fortsätta imorgon med andra aspekter av att skriva om HF manualen Doc 9683.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.