Home » Flygsäkerhet » Gästinlägg om Safety Management System (SMS) i två delar av Anders Ellerstrand – Del 1

Gästinlägg om Safety Management System (SMS) i två delar av Anders Ellerstrand – Del 1

Safety Management enligt ICAO

Jag tänkte ta upp SMS som ett diskussionsämne på TFHS-bloggen. För att få en referensram börjar jag med att beskriva vad ICAO menar med Safety Management.

ICAOs senaste Annex är Annex 19 som kom i slutet av 2013. Grunden är en rekommendation från “the Directors General of Civil Aviation Conference on a Global Strategy for Aviation Safety” som hölls i Montreal 2006. Viktig är även “the High-level Safety Conference” som hölls i Montreal 2010.

Grundtanken med Annex 19 är att stödja en proaktiv strategi för att förbättra flygsäkerhet. Annex 19 sammanfattar vad som tidigare fanns i flera andra annex vad gäller statens tillsynsverksamhet (i Sverige Transportstyrelsen), State Safety Plan och Safety Management System. Annex 19 har som ambition att få staten att integrera dessa olika delar.

State Safety Plan (SSP) är egentligen ett SMS på statlig nivå. De översiktliga kraven på dessa system och likheterna bör framgå av nedanstående tabell. Såväl SSP som SMS är uppbyggt på fyra komponenter med ett antal element under respektive element:


ICAO förväntar sig att varje stat implementerar SSP och att man kräver att SMS implementeras av:

– Utbildningsorganisationer (med flygsäkerhetsrisk för flygplan) i enlighet med Annex 1
– Organisationer som opererar med flygplan eller helikoptrar i internationell kommersiell drift i enlighet med Annex 6
– Organisationer som bedriver flygplansunderhåll för ovanstående organisationer
– Organisationer som utför design eller tillverkning av luftfartyg enligt Annex 8
– Organisationer som bedriver flygtrafikledning enligt Annex 11
– Organisationer som driver flygplatser enligt Annex 14


1 Comment

  1. I ICAO Doc 9859 (Safety Management Manual) beskrivs mer detaljerat hur en SSP eller ett SMS kan byggas upp samt vilka tankar som ligger bakom. Den version av Doc 9859 som finns nu är den tredje och den skiljer sig en hel del från den första även om grund-strukturen som finns i tabellen ovan inte ändrats. När jag gick en SMS-kurs 2013 som amerikanska FAA arrangerade så delade man ut även den gamla första versionen av Doc 9859 eftersom man tyckte att den var mer lättläst och innehåller en del illustrationer (t.ex. processkartor) som saknas i de senare versionerna!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.