Home » Flygindustrin » Elektronik i kabin kan vara farligt, men bara delvis?

Elektronik i kabin kan vara farligt, men bara delvis?

Nyligen kom direktiv från USA och Storbritannien om att passagerare på resor till dessa länder från ett antal länder i Mellanöstern och norra Afrika inte kommer att få ha elektronisk utrustning större än en mobiltelefon i kabinen. Detta direktiv har implementerats omedelbart, kommer att i första hand gälla i sex månader och har stor påverkan på flygbolag i de länder som pekats ut i direktivet.

Officiellt handlar detta om säkerhet med kopplingar till möjlig terrorism. Det förefaller som om det finns information som lett till farhågor för en situation liknande den som skedde i februari 2016 på Daallo Airlines flight 159, på vilken sprängmedel i en laptop detonerades (se bild nedan). Detta var dock en händelse som skedde under väldigt annorlunda förhållanden än för de flesta av de länder och flygbolag som nu är i fokus för denna åtgärd – inrikes i Somalien jämfört med några av de mest trafikerade och säkra flygplatserna i världen.

På Flighglobal (länk nedan) ifrågasätts åtgärden, liksom på sajten Gizmodo (länk nedan) och flera andra ställen. IATA, som sällan ger sig in känsliga frågor, har kallat åtgärden “ineffektiv”, ifrågasatt valet av flygplatser samt möjliga politiska motiv (länk nedan). När dessutom JP Morgan går ut med en ekonomisk analys om hur åtgärden kan förändra globala trafikflöden i flygindustrin så bidrar det till att tankarna hamnar mindre kring säkerhet och mer kring konflikter kring kommersiella aspekter (länk nedan). Detta är olyckligt eftersom det, rätt eller fel, undergräver trovärdigheten hos en säkerhetsåtgärd – på lång sikt gagnar det ingen i industrin.

Det är naturligtvis rimligt att tro att det finns ett reellt säkerhetshot till grund för dessa åtgärder. Men säkerhetshot kan bedömas på många olika sätt och sådana bedömningar är inte immuna från inflytande från andra håll, till exempel politiskt inflytande. Just nu är det svårt att hitta information som motiverar åtgärden, men så är det ofta när det handlar om “security” – vissa åtgärder kan inte motiveras offentligt på grund av risken att då också ge information till de som har för avsikt att skada. Avsaknaden av information gör det dock lätt att förstå att åtgärden ifrågasätts och diskussionen om den kommer säkert att fortsätta.

Länk till artikel:
OPINION: Cabin laptop ban is selective, ineffective
Trump’s elektronics ban makes less sense every day
Laptop cabin ban ‘ineffective’ says IATA
Electronics ban may ‘alter global traffic flows’: JP Morgan


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.