Home » Flygindustrin » Direktflyg från Kenya till USA – en intressant nyhet (om man tänker efter)

Direktflyg från Kenya till USA – en intressant nyhet (om man tänker efter)

Ibland kan även mindre nyheter från långt borta vara mer intressanta än de förefaller vid en första anblick. Nyheten om att den amerikanska luftfartsmyndigheten FAA har gett Kenya Category 1 status är en sådan nyhet. Detta innebär att det nu kan bli möjligt med direktflyg från Kenya till USA. Det är Flightglobal som rapporterar om detta (länk nedan) och om att Kenya Airways kommer att se över möjligheterna till att starta sådana flygningar.

Det här kan ju tyckas som en trevlig men ganska lokal nyhet, mest av betydelse för kenyaner med släkt i USA, eller vice versa (en viss före detta president ingår ju i den senare kategorin). Men detta är mer intressant än så om man tänker efter.

Trafikflöden från Afrika är växande och kommer att växa mer, i takt med ett fortsatt ökande välstånd i Afrika. Detta är något som förr gav en viss trafik för Europeiska flygbolag, då alternativet att flyga direkt inte fanns alls och andra alternativ var få. Välkända europeiska flygbolag kunde på detta vis få en liten men stadig transittrafik från Afrika. (Som en illustration, se bilden nedan på alliansen Oneworlds trafiknät – inte många linjer i ost-västlig riktning där till och från Afrika där.)

Det ökade välståndet på kontinenten är dock något som vad det gäller flyg kommit att gynna endast ett fåtal flygbolag med kontinentaltrafik, till USA handlar detta om t.ex. Ethiopian, South African Airways och EgyptAir. Andra som har gynnats är bolagen i Mellanöstern, som gjort sig attraktiva för en överklass och växande ny medelklass i större afrikanska städer och kan kanalisera trafik till Europa, Asien och Australien. Dessa bolag har även tjänat på Kinas intresse av Afrika, med en hel del trafik i båda riktningar och det samma gäller för den indiska diasporan i Afrika.

Men med fler möjligheter till direktflygningar, som i fallet med Kenya, kan flera andra stora hubbar som idag tjänar på trafikflöden i Afrika få problem. Det kommer dock att skapa möjligheter för afrikanska flygbolag att växa, om än att infrastrukturproblem och kostnadsläge (jo, faktiskt) kommer att fortsätta att vara hinder för tillväxt i flygindustrin i Afrika (enligt vad jag lyssnade på vid en konferens om flyg i Afrika 2015).

Men detta ger också ytterligare en bild, som med de nya trafikflöden Norwegian skapar, av hur point-to-point trafik kan komma att växa framöver, på bekostnad av dagens stora hubbar. Om den trenden håller i sig kan det bli än mer fokus på mindre flygplan med lång räckvidd, snarare än på större med hög passagareratäthet. Så intressant kan det vara med en liten nyhet från långt borta, om man tänker efter.

Länk till artikel:
Kenya cleared for direct flights to the USA


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.