Home » Flygsäkerhet » Gästinlägg via video – Två sätt att se på mänskliga fel

Gästinlägg via video – Två sätt att se på mänskliga fel

Efter ett inlägg för några dagar sedan med en video av min kollega vid Lund universitet, Johan Bergström, (länk) är det dags för den andra av de två utmärkta videoklipp som han har tagit fram.

Denna gång handlar det om “human error”, eller mänskliga fel på svenska. Detta är ett betydligt mer djupgående ämne än vad man kan tro vid en första anblick. På ytan handlar det bara om varför folk gör fel och ofta blir det fokus på vad de kunde ha gjort annorlunda och bättre. Men under denna yta finns det en hel del olika föreställningar om hur vi ser på människor, deras handlingar och på verkligheten själv som spelar roll. Videon utgör en bra sammanfattning och startpunkt för mer studier och tankar om detta:

En intressant konsekvens av de två synsätt som presenteras i videon är hur de kan kopplas till hantering av fel efteråt. Om fel faller under vårt “ansvar” är det rimligt att bestraffa den som har gjort fel och det kan finnas situationer är detta är relevant och rimligt. Långt vanligare är dock att piloter, flygledare och andra gör sitt bästa för att lösa sina uppgifter säkert och effektivt men att situationen i sig blir för svår (hög stress, automation som är svårt att förstå, bristande träning o.s.v.). Då blir det problematiskt om fokus hamnar på individen som var på plats istället för på alla de andra förhållanden som skapade situationen.

Återigen har Johan gjort ett bra och värdefullt arbete i att komprimera en komplex och svår fråga i en kort video. Kom dock ihåg att denna video helst ska utgöra starten på funderingar och samtal om mänskliga fel, snarare än ses som ett svar på frågor om detta ämne. Tankar och frågor mottages mer än gärna som kommentarer – eller skriv ner dem i ett gästinlägg!


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.