Home » Flygindustrin » Möt tillverkaren: Embraer – Brasiliens industriella stolthet

Möt tillverkaren: Embraer – Brasiliens industriella stolthet

Bakom de två stora tillverkarna finns det andra med både tradition och ambition. En av dessa är brasilianska Embraer, som faktiskt är den tredje största flygplanstillverkaren i världen efter Airbus och Boeing. Det fullständiga namnet är Empresa Brasileira de Aeronáutica, förkortat Embraer. Detta företag startades 1969, efter att den Brasilianska staten innan dess investerat en hel del i att bygga upp en egen flygplansproduktion.

Inledningsvis sålde man endast flygplan inom landet och nästan uteslutande till sin egen försvarsmakt. Detta är intressant eftersom det skulle med största sannolikhet ses som ett handelshinder att bygga upp en egen flygindustri på detta vis idag. Samtidigt är det svårt att se hur det skulle vara möjligt att i hård internationell konkurrens kunna bygga upp en egen flygindustri utan stora inledande investeringar som de Brasilien gjorde i detta fall.

Det var 1985 som man först bröt in på den civila marknaden med EMB 120 (bild ovan), vilket blev den första av många framgångsrika mindre passagerarflygplan. Med tiden privatiserades detta statliga företag och senare blev det ett börsnoterat företag. Relationen med staten var dock fortfarande stark och ledde till konflikter med Kanada under nittiotalet, kopplat till konkurrensen med Bombardier. World Trade Organisation ansåg dock att båda länderna hade använt sig av otillåtet statligt stöd till vad som skulle vara privata flygplanstillverkare (man kan möjligtvis fråga sig hur många tillverkare det finns som är helt utan någon form av direkt eller indirekt statligt stöd).

Med en svit av både militära och civila flygplan, inklusive affärsflygplan, regionala jetflygplan och även större passagerarflygplan har Embraer en ovanligt stor bredd som flygplanstillverkare. Det tre modellerna i Embraer Regional Jet (ERJ) serien tar 37-50 passagerare (bild ovan), de fyra modellerna i E-Jet serien tar 80-122 passagerare (bild nedan) och den senaste E2 serien tar 80-132 passagerare (bild längst ned).

Från en blygsam start på nittiotalet har man sedan 2008 levererat över 200 civila flygplan för den kommersiella marknaden (dock vissa i militär version). Embraer har varit och är ett oerhört viktigt företag för Brasilien, inte bara för dess 17 000 anställda, utan även eftersom det har lett till en utveckling av teknologiskt kunnande inom landet. Företaget har även blivit en modell för andra utvecklingsländer och visat att det går att utveckla högteknologisk industri till att konkurrera på högsta nivå. Konkurrens kommer det att finnas och inte bara från ärkefienden Bombardier, utan även från flygplanstillverkare i Kina, Ryssland och andra länder. Med en fortsatt stark hemmamarknad, regional förankring och global marknadsföring ser ändå framtiden god ut för Embraer.


2 Comments

    • Tänkte inte på den kopplingen, men den är ju både rimlig och trolig. Inte så mycket besökare denna vecka dock, kanske har att göra med sportlov?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.