Home » Flygindustrin » Flyga eller köra bil … eller åka med bil?

Flyga eller köra bil … eller åka med bil?

I vilken utsträckning konkurrerar bilresor med flygresor? Från ett svenskt perspektiv kanske resor mellan de tre största städerna kan tas som ett exempel, i vilket tågresor också har en stor roll. Tid, tillgänglighet och bekvämlighet, liksom miljöpåverkan, är troligtvis de faktorer som mest påverkar vilken typ av resor som sker mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Generellt sett väljer allt fler flyg när avståndet ökar, men hur skulle resenärer välja om en självkörande bil var ett alternativ? Hur skulle detta kunna påverka flygindustrin? Det är på nyhetssajten theconversation.com som detta har tagits upp.

Artikeln är skriven utifrån amerikanska förhållanden, där både flygresor och att köra bil långa sträckor är en del av resekulturen men tågresor är mindre utvecklat och sällan ses som ett alternativ. För svenska och europeiska val av resor är tåg ofta ett konkurrenskraftigt alternativ, både på grund av bättre infrastruktur, kvalitet på resande och av miljöskäl. Oavsett detta är tanken på ett val av resande där en förarlös bil är ett alternativ intressant och ett sådant alternativ är sannolikt inte långt borta med tanke på utvecklingen inom detta område.

Artikeln noterar att även en kort flygresa på två timmar, till exempel mellan Atlanta och Washington D.C., i verkligheten tar närmare fem timmar eller till och med mer när man räknar in att ta sig till flygplatsen, checka in, vänta på bagage o.s.v. Om man dessutom tar med transport till dit man ska på destinationen från flygplatsen, t.e.x genom att hyra en bil så blir det än längre. En bilresa från Atlanta till Washington D.C. tar ungefär tio timmar. De flesta tillfrågade skulle därför välja flyg för denna resa med tanke på skillnaden i tid gentemot en bilresa även om de helst vill undvika flygplatser, säkerhetskontroller o.s.v.

För resor upp till fem timmar med bil sade två tredjedelar av de tillfrågade att de skulle hellre köra bil. Om en självkörande bil kunde erbjudas gick detta upp till tre fjärdedelar. Med ökande avstånd var det allt fler som föredrog flyg, men när en självkörande bil var ett alternativ ökade andelen som hellre skulle ta bil än flyg. Även för en 45 timmars bilresa gick andelen som skulle köra bil upp från en av tio till en av sex om en förarlös bil erbjöds som alternativ. Till detta kan läggas att omkring 10-20% av befolkningen i de flesta länder är flygrädda, vilket sannolikt är ännu en faktor som påverkar dessa beslut.

Detta var ett perspektiv som jag inte funderat på mycket tidigare – att självkörande bilar skulle kunna ta passagerare från både flyg och tåg. Men vid eftertanke är det rimligt med tanke på bekvämlighetsfaktorer som att ta sig direkt från dörr till dörr, kunna packa vad man vill, vara ostörd i sin egen miljö o.s.v. Om det dessutom är en elbil som är alternativet blir miljöargumentet mindre betydande för valet. För många resor inom Sverige skulle självkörande bilar kunna innebära en ny konkurrenssituation för flyg och tåg – en de kommer att behöva möta med bättre bekvämlighet och service.

Länk till artikel:
Driverless cars are going to disrupt the airline industry


1 Comment

  1. Intressant Nicklas!

    Alla transportslag behöver nog tänka på vad man erbjuder och hur! Vad är viktigast – pris, restid, säkerhet, bekvämlighet, tystnad osv… Självkörande bilar kommer att ha såväl fördelar som nackdelar och det gäller för de andra transportmedlen att anpassa sig.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.