Home » Flygindustrin » Anders Ellerstrand: IATA ställer krav på världens regeringar

Anders Ellerstrand: IATA ställer krav på världens regeringar

IATA (The International Air Transport Association) har tillkännagett fem resolutioner riktade till världens regeringar:

Miljö
Man vill att världens regeringar implementerar CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) som är den första globala metoden att sätta pris på utsläpp. Mer info finns här: https://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2019-06-02-04.aspx

Slots
IATA vill se ett harmoniserat globalt slotsystem, baserat på Worldwide Slot Guidelines (WSG) som är en global standard. Man vill också att regeringar tar itu med kapacitetsproblemen som finns på många flygplatser. Mer info finns här: https://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2019-06-02-03.aspx

RFID för bagageuppföljning
IATA vill se global lansering av Radio Frequency Identification (RFID) för att bättre kunna följa bagage i realtid. Det kräver också investeringar för flygbolagen. Mer info finns här: https://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2019-06-02-05.aspx

Ett ID
IATA vill påskynda implementeringen av ett system som använder biometrisk identifiering för att möjliggöra ett flöde av passagerare genom flygplatsen utan behov resedokument. Mer info finns här: https://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2019-06-02-06.aspx

Passagerare med funktionshinder
IATA vill förbättra resor för en miljard människor med funktionshinder. Man vill att regeringar samarbetar med flygbranschen för att ge alla möjlighet att resa säkert, pålitligt och värdigt. Mer info finns här: länk


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.