Home » Flygindustrin » Lithiumbatteribrand på JetBlue – Kan vi prata allvar om “laptop ban” nu då?

Lithiumbatteribrand på JetBlue – Kan vi prata allvar om “laptop ban” nu då?

Så hände det då – men som tur var inte med allvarliga följder. Det var på tisdag för en vecka sedan som JetBlue Flight 915 på väg från New York till San Francisco landade i Michigan efter att ett litiumbatteri i ett handbagage tagit eld och lett till rökutveckling i kabinen. Denna påminnelse om riskerna med litiumbatterier på flygplan har rapporterats på businessinsider.com (länk nedan) samt många andra som nyhetssajter. Nedan syns väskan och batteriet på bild.

Denna händelse har lett till förnyad diskussion angående den *laptop ban” som införts på flygresor till USA från ett antal länder i Mellanöstern, vilke tidigare tagits upp på bloggen (länk och en länk till). ICAO, IATA, andra branschoragnisationer och många andra inom och utom flygindustrin har ställt sig tveksamma till om avvägnigen mellan hot från terrorism och hot mot flygsäkerhet från litiumbatterier är den rätta i detta fall.

Med tanke på tidigare händelser och inte mins olyckan med UPS 6 så kan det tyckas att ingen påminnelse skulle behövas angående risken med litiumbatterier. För er som inte känner till eller inte minns UPS 6 så var det ett flygplan som försökte återvända på grund av brand )se flygvägen i bilden nedan) efter att ha startat från Dubai. I lasten på fraktversionen av denna B747 fanns litiumbatterier och det var dessa som orsakade branden och det haveri som blev konsekvensen av branden. (Slutlig haverirapport- länk.)

Det är oerhört svårt att väga ett hot om terrorism som det inte finns information mot hotet från litiumbatterier. Det är dock ofrånkomligt att man som intresserad av flygsäkerhetsfrågor funderar på om balansen mellan “safety” och “security” verkligen är väl avvägd i denna fråga. Generellt sett får security ofta mycket uppmärksamhet på grund av att det representerar ett avsiktligt hot mot liv och egendom, men under hela flygets historia har det flygolyckor kostat långt fler liv än hot från terrorism och kriminell verksamhet. Politiskt representerar dock olyckor ingen risk alls, medan ett terroristdåd riskerar att undergräva politisk makt. Det är i alla fall för mig mycket svårt att se att detta inte spelar en roll i de bedömningar som görs just nu. Längre än så går det kanske inte att komma utan mer information och därutöver är det risk att det blir spekulationer och känslor som tar över. Men personligen är jag orolig för att fler händelser som den med JetBlue ska inträffa, men då med litiumbatterier i fraktutrymmen och risk för att det inte slutar lika väl.

Länk till artikel:
A fire onboard a JetBlue flight exposes why Trump’s laptop ban could be so dangerous


3 Comments

  1. Som vanligt många “dimensioner” här. Gräsndragningsfrågan mellan safety och security är viktig och mycket intressant. LIgger säkert mycket i duín hypotes.

    En annan dimension är ju detta med batterier. De lär ju inte bli färre. Hur farliga är de? Det är klart att man föredrar att ha dem i kabin där man kan upptäcka och hantera en antändning men behövs det något annat? Kanske ska de ändå vara i cargo – men i något slags brandsäkra behållare?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.