Home » Flygsäkerhet » Anders Ellerstrand rapporterar: Nyheter från ICAO

Anders Ellerstrand rapporterar: Nyheter från ICAO

ICAO safety standards – nyheter

Annex 19 uppdateras

Annex 19 har varit gällande sedan november 2013 och ändring nummer 1 tas nu fram men kommer inte att vara gällande förrän november 2019. Innehållet kommer dock att vara känt tidigare och några stater kommer frivilligt att anpassa sig till detta och även göra frivilliga ICAO audits 2018 och 2019 utifrån det nya innehållet i såväl Annex 19 som Doc 9859.

Förändringarna i Annex 19 innebär bl.a:

• Förtydligande av hur SSP ska harmoniseras/integreras med statens övriga åligganden (CE1-8 som jag skrivit om här – länk) ) . Det kan t.ex. handla om att man tillåter att en provider med mogen SMS själv kan få reagera på och hantera avvikelser internt.

• Ett ökat skydd för ”safety data” (t.ex. incidentrapporter och utredningar) från juridisk användning och med syfte att gynna ett bra klimat för rapporteringsvillighet.

• Förändringar som avser krav på SMS-implementering även för tillverkare av motorer och propellrar vilket då också kräver ändringar i Annex 8.

SMS-manualen i ny utgåva

Snart kommer det ut en 4:e utgåva av ICAO SMS-manual; Doc 9859. Den ska komma ut under 2017 och ser ut att innebära bl.a. att det kommer att ske i två delar;

1. Det blir ett traditionellt ICAO Doc som beskriver grunderna och olika koncept för SMS.

2. Det bli också en websida som skall innehålla exempel och ”best practices” för att stödja stater och providers i sin implementering av SSP och SMS. Denna sida skall också stödja utvecklingen mot ökad proaktivitet.

Jag vet inte mer än så här just nu men min tolkning är att den nya websidan (som inte finns än) skapas som ett sätt att möta de förändringar som kommer att ske inom SMS. Kritiken mot ”Safety-I” och de nya tankarna kring ”Safety-II” har ju ännu inte synts hos ICAO vilket kan ha sin orsak i att det är ganska långa ledtider i producerandet av ICAO olika publikationer. Att skapa en websida kan vara ett sätt att kunna reagera snabbare på nya idéer och att informera om de olika initiativ som tas runt om i världen.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.