Home » Flygsäkerhet » Efterspelet till Germanwings – mycket prat och lite…

Efterspelet till Germanwings – mycket prat och lite…

Tragedin kring Germanwings krävde ett svar inte bara från Germanwings och dess ägare Lufthansa, utan från hela flygindustrin. Det svaret i korthet att psykologiska tester för piloter redan genomförs, att allt ska undersökas och åtgärder vidtas samt att någon från kabinpersonalen ska komma fram och sitta i cockpit när en av piloterna är utanför densamma. Detta svar var redan från början vagt, svagt och irrelevant, vilket nära bevisats än mer när nu Lufthansa och dess dotterbolag drar tillbaka åtgärden att ha kabinpersonal i cockpit när en pilot är utanför den.

Jag har tidigare pratat om en av de främsta experterna inom området, Professor Robert Bor, som jag haft förmånen att träffa samt bidra med ett kapitel till hans senaste bom om just piloters mentala hälsa (länk). Professor Bor har varit mycket öppen och i allt väsentligt har vi kommit fram till samma bedömningar, om än att han har valt att erbjuda korta kurser för de som vill lära sig mer om mental hälsa. Det samma gäller de nära kontakter jag har haft med kanadensiska Dr Trang Dao, psykiatriker och aktiv inom flygindustrin.

För det första, att hänvisa till psykologiska tester som i första hand är avsedda för uttagning var inte bara vagt, utan direkt oärligt om än att jag förstår att under stor press så tar man till vad man har för att besvara svåra frågor. Det finns flera flygbolag som använder MMPI i syfte att identifiera psykopatologi, men det är ett kritiserat och omstritt test. Enligt experter, ovan nämnda och andra, finns det helt enkelt inget “pappersbaserat” test som kan upptäcka eller kartlägga sådana åkommor (möjligtvis kan de indikera dem, i bästa fall).

För det andra, det har inte kommit speciellt många konkreta åtgärder som följd av arbete efter den tragiska händelsen. EASA har bjudit, haft möten och arbetat med olika organisationer för flygpsykologer, flygläkare o.s.v. men allt för sällan hat det funnits psykiatrisk expertis på plats. Många andra har sett sin chans att flytta fram positioner, skapa mer konsultarbete o.s.v. och har försökt understryka och tyvärr överdriva riskerna med mental ohälsa bland piloter. Det är sant att liknande händelser hade inträffat innan Germanwings, men de har varit mycket sällsynta och att försöka förebygga dessa skulle kräva åtgärder av en sådan omfattning att det hade kostat enorma summor, inneburit allvarliga intrång på piloters privatliv och ändå inte alls kunnat garantera att detta resulterat i ökad säkerhet.

Slutligen då till det som nu har hänt – regeln som många flygbolag införde efter Germanwings om att inte lämna en pilot ensam när den andre är utanför cockpit har tagits bort. Det är inte längre nödvändigt för någon i kabinbesättningen att komma och sätta sig i cockpit medan en pilot går på toaletten, hämtar kaffe eller bara sträcker på benen. Denna regel var ifrågasatt inom industrin från början, men inte speciellt högt eller mycket eftersom ingen vågade säga emot allt för högt efter den tragedi som inträffat. Den kom med förvirring, ofta var kabinpersonalen osäkra på bad deras roll var och hur eller när de skulle ingripa, mest på grund av bristande information och träning för detta.

Det var från början ett spel för galleriet. Det klargjordes aldrig i vilket avseende detta ökade säkerheten. Om någon bestämt sig för att genomföra något så drastiskt som vad som hände i fallet med Germanwings behövs bara en enkel våldshandling mot någon annan i cockpit för att sedan uppnå den som planerats eller önskats. I vilket avseende det blev säkrare att ta in någon från kabinpersonalen, som lika väl skulle kunna ha samma problem och samma tankar var en annan fråga (och kabinpersonal är långt mindre testade och intervjuade genom sin karriär än piloter, så man kan argumentera att detta innebar en ökad risk). Tanken kunde vara att bara att ha en annan människa i närheten skulle minska risken att någon skulle göra något, men detta är ganska spekulativt och skulle bara vara relevant för otroligt sällsynta situationer.

Detta handlade mindre om flygsäkerhet, piloters mentala hälsa och annat som det utgav sig för att handla om och långt mer om mediehantering, behovet av att göra något efter en olycka och behovet av symbolhandlingar i dagens medieklimat och samhälle. Paralellen kan dras till att ta nagelsaxar från folk (eller en äldre kvinnas virknålen) för säkerhet innan en flygning och sedan dela ut knivar av metall i Business class för att kunn äta sin köttbit. Det handLar om symboler och ritualer för säkerhet snarare än eftertanke, analys och åtgärder som införs och utvärderas. Det är det som oroar mig med efterspelet till Germanwings.

Länkar till artiklar:
Germany scraps ‘two-person’ cockpit rule
German airlines drop safety rule prompted by Germanwings crash


5 Comments

 1. En tanke jag får handlar om riskbedömning. Innan något hänt kan man avfärda det som en acceptabel risk eftersom sannolikheten är så liten att det skall inträffa. Efteråt är sådana tankar omöjliga att föra fram – det har ju faktiskt hänt. (Osökt tänker man på Tage Danielssons sktech om olyckan i Harrisburg…)

  https://www.youtube.com/watch?v=FjuhW-4tyEI

  Det betyder ju också att inom flygbranschen har vi bara kontroll på händelser så länge de bara är risker. Så länge det gäller har vi möjlighet att värdera och att sätta in eller inte sätta in årgärder. När det väl hänt är vi nästan helt utan påverkansmöjligheter. Då handlar det inte om att prioritera och värdera olika risker mot varandra utan då krävs åtgärder som kan presenteras och göra ett gott intryck.

 2. Den mediepåtvingade 2-personsregeln ökade riskerna att något händer mer än det minskade risken att en av piloterna begår självmord. Bra om fler bolag nu kan följa efter och ta bort den regeln…

  Dock är det flera saker kring den här kraschen som inte är utredda. Man riktade tidigt in sig på en hypotes och följde sen den till punkt och pricka. (Lite som kan hända ibland när man talar om situationsmedvetenhet, man ser bara till de ledtrådar som bekräftar ens mentala bild, och ignorerar sånt som kan tyda på annat.) Det kanske inte ens var självmord? Det går mycket rykten i den här branschen, men en bra sammanfattning av oklarheterna finns här:
  http://avherald.com/h?article=483a5651/0158&opt=0

 3. Inte såvitt jag vet. Men jag hörde “mummel i branchen” från piloter på Germanwings redan innan avherald skrev om dessa oklarheter. Både om problem med flygplanets FCU (där man ställer in höjden) och att man inte trodde på självmordsteorin.

  • Intressant. Måste erkänna att jag inte har hört något om detta. Men så är jag ju inte så ofta i Europa nuförtiden.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.