Home » Flygindustrin » Från The Economist: Intressant om konkurrens i USAs och Europas flygindustri

Från The Economist: Intressant om konkurrens i USAs och Europas flygindustri

The Economist är en favoritpublikation för TFHS-bloggen. Så är det fortfarande efter många år av prenumeration och trots att denna tidskrift sällan skriver om flygindustrin. Men just nyligen gjorde man detta och tog upp bristen på konkurrens i den amerikanska flygbolagsvärlden i en mycket intressant artikel (länk nedan) med det utmärkta namnet “Whack-a-passenger: A lack of competition explains the flaws in American aviation” (med undertiteln “Americans are treated abysmally by their airlines. They should look to Europe for lessons”).

Artikeln utvecklar varför passagerare relativt ofta blir illa behandlade i USA av flygbolag och kommer fram till att huvudorsaken är bristande konkurrens, vilket är intressant med tanke på att USA ibland framställer sig som både flygets och konkurrensens förlovade land. De fyra största flygbolagen i USA kontrollerar 80% av marknaden vilket borde komma nära definitionen av ett oligopol. I Europa är motsvarande siffra 45%. Detta är en situation som uppstått i USA efter ett antal sammanslagningar eller samgående mellan olika flygbolag. De största amerikanska flygbolagen har nu dessutom på sina hubbar i flera fall närmast en monopolställning (som ett exempel anges att i Philadelphia har American Airlines 77% av marknaden). Notera att tre av dessa stora amerikanska flygbolag är de som gärna klagar på orättvis konkurrens från flygbolagen i Mellanöstern.

Att detta spelar roll för servicen till passagarerarna är tydligt baserat på Skytrax-rankingen, som bedömer flygbolags service – endast ett amerikansk flygbolag finns bland de trettio bästa i världen. Till sådana välgrundade bedömningar kan läggas ändlösa historier om bristande service och kränkande behandling av passagerare på amerikanska flygbolag, till och med från piloter som arbetat för dessa bolag. Den bristande konkurrensen har inte bara konsekvenser för hur passagarerarna behandlas utan även för priset för att flyga. I artikeln konstateras att när oljepriset drastiskt sjönk ledde det till ett priskrig i Europa medan priserna för flygbiljetter i USA endast påverkades marginellt. I siffror är det slående att genomsnittsvinsten per passagerare i USA är 22.40$ medan den i Europa är 7.84$. En sådan drastisk skillnad i vinstmarginal säger egentligen allt man behöver veta om skillnaden i konkurrens.

Artikeln avslutas med vad som behöver göras för att råda bot på denna situation. I korthet handlar det om tre saker. För det första har EU, till skillnad från USA, visat sig villigt att förhindra en del sammanslagningar för att inte urholka konkurrens, till exempel i fallet då Ryanair ville ta över sin irländska konkurrent Air Lingus. Man har även gjort det lättare för utländska investerare och ägare att agera på Europas flygmarknad, vilket bidragit till konkurrens men fortfarande är svårare i USA. EU har dessutom agerat till förmån för ökad konkurrens mellan flygplatser, vilket inte har hänt i USA.

Det förefaller som att en fungerande flygmarknad, liksom andra marknader, kan behöva någon form av översyn och ibland åtgärder för att främja konkurrens. Detta borde inte vara kontroversiellt i USA eftersom landet en gång i tiden var banbrytande med att avreglera och reformera sin flygmarknad till förmån för ökad konkurrens. Den gången handlade det on att avskaffa regler och hinder. Kanske kan det komma att behövas åtgärder igen, både för att återställa konkurrensen och för passagerarnas bästa avseende hur de behandlas.

Länk till artikel:
Whack-a-passenger A lack of competition explains the flaws in American aviation


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.