Home » Flygsäkerhet » Dödsstraff för piloter som gör fel i Bangladesh?

Dödsstraff för piloter som gör fel i Bangladesh?

Ja, jag vet – det är fel att använda sensationskapande rubriker, speciellt om man målet med ens blogg är att vara vetenskaplig och trovärdig. Men i detta fall är rubriken motiverad och det av en artikel i Dhaka Tribune, en engelskspråkig dagstidning i Bangladesh.

När det gäller mänskliga fel finns det flera betydande forskare, som till exempel James Reason, David Woods och Sidney Dekker. Det de har gemensamt är att de alla försökt förstå fel och varnat för att “kriminalisera” dem. Med detta avses att straffa människor för fel i situationer som de faktiskt hade liten eller ingen kontroll över, om man verkligen ser på situationerna i ett djupare och bredare perspektiv (och är medveten om våra “biases”, tendenser att inte vara objektiva). Detta har senare blivit en av grundstenarna i utvecklingen av säkerhetskultur och rättvis kultur (“just culture”) – se tidigare inlägg här, här, här och här. Det har på många håll funnits en långsam men positiv utveckling mot att försöka förstå fel och att i alla fall sträva efter att undvika straff som skadar säkerheten på länge sikt.

Detta verkar dock inte vara fallet med det senaste lagförslaget om flyg som lagts fram av regeringen i Bangladesh, men som dock ännu inte godkänts av parlamentet. Civil Aviation Operation Act 2017 stipulerar nämligen dödsstraff som en möjlighet för “negligent or reckless operation of post-departure flights”. Det är knappast överraskande att piloter i Bangladesh reagerat med allt från panik till raseri. Med tanke på att “recklessness” i samband med vägolyckor i Bangladesh har ett maxstraff på tre års fängelse så verkar det motiverat.

“Negligence” och “recklessness” är två begrepp, som liksom dess svensk motsvarighet vårdslöshet, varit mycket omdiskuterade och ofta diskrediterade inom forskningen om Human Factors. Men det är desssa begrepp som kan komma att ligga till grunden för framtida rättegångar i Bangladesh där en pilots, ingenjörs eller annan persons liv kan stå på spel. En anonym ingenjör på Biman Bangladesh Airlines kommenterade detta så här: “The new draft law will definitely affect us. Now, we are fearful of even doing our day to day work. Perhaps it would be better if we leave our jobs or find alternative jobs”.

Man kan även fundera på vad som skulle hända om ett annat lands flygplan var inblandat i ett haveri eller en allvarlig incident i Bangladesh. Oavsett detta står detta lagförslag i strid med både lagar och “best practice” på de flesta hålli världen och det är bara att hoppas det inte går igenom i parlamentet. Det utgör dock en påminnelse om hur mycket det finns att göra med förståelsen för Human Factors och flygsäkerhet samt med hur den kan förbättras på många håll runtom i världen.

Länk till artikel:
Pilots panic over death penalty in new aviation draft law


1 Comment

  1. Det verkar vara ett dåligt förberett lagförslag…

    Någonstans kan jag förstå tanken. Som pilot ansvarar man för säkerheten för kanske hundratals liv. Tänker man sig någon som grovt slarvar med det ansvaret så… är kanske tanken inte så långt att det måste man undvika och ett traditionellt sätt att avskräcka från dåligt beteende är ju hårdare straff.

    Vi får väl hoppas att det i Banglades finns remiss-instanser som på ett klokt sätt kan belysa frågan från några fler vinklar…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.