Home » Flygindustrin » “Individualiserad flygning” – är det framtiden?

“Individualiserad flygning” – är det framtiden?

“The Jetsons” hette en tecknad film från sextiotalet som väl reflekterade den optimism om teknik som fanns på den tiden. Den utspelade sig i framtiden och en av de självklara sakerna med framtiden var att varje familj hade sin egen lilla rymdfarkost att ta sig fram med. Individuella flygande farkoster var något som ofta förekom i framtidsskildringar men som så många andra framsteg i sådana har personliga flygfarkoster än femtio år senare fortfarande inte blivit verklighet.

Som skildrats innan på bloggen (Flygande Uber – vision eller dröm?) så är individuell flygande farkoster ändå något som kommit närmare verklighet och som det satsas pengar på att utveckla, bland annat via NASA med dess “Puffin”- koncept (se bild ovan och länk nedan). Lilium Aviation (bild nedan, länk längst ned) står för ett annat sådant koncept och det finns flera andra.

På Aviation Week skriver Antoine Gelain spännande men rimligt om den kommande tidens småskaliga flygresor. Det som gör det trovärdigt att individuellt flyg inte är långt borta är utvecklingen med förarlösa bilar, när detta är verklighet kan förhoppningsvis samma problem lösas med en dimension till. Dock så använder ju även förarlösa bilar existerande infrastruktur så det kommer att finnas många fler problem att lösa för att få det att fungera i luften. Även kostnadsmässigt kommer det att finnas stora utmaningar, på samma sätt spm det funnits och finns för elbilar – betydligt lägre kostnader samt stora volymer av farkoster kommer att krävas. Samtidigt kommer nödvändighet kanske att göra kostnaden mindre avskräckande i redan stora städer som bara växer allt mer. I något läge kommer det att bli närmast omöjligt att bygga fler vägar, borra fler tunnlar o.s.v. Att flyga som familjen Jetson är och förblir en framtidstanke men den är nog inte lika långt borta som tidigare.

Länk till artikel:
The Puffin: A Passion for Personal Flight
Personal aircraft which take off from back garden available by 20
Opinion: The Coming Era of Small-Scale Air Travel


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.