Home » Flygindustrin » Lufthansa och “Lufthansa light” på samma flygplats – trycket från lågprisbolag ökar

Lufthansa och “Lufthansa light” på samma flygplats – trycket från lågprisbolag ökar

Att det förekommit flera strejker på Lufthansa de senaste åren har nog inte undgått den som följer flygindustrin. Dessa har handlat om villkor för piloterna som arbetar där just nu men även om villkor i framtiden för piloter inom Lufthansa. Lufthansakoncernen utgör dock en komplicerad struktur, med många olika flygbolag och där det traditionella Lufthansa bara är ett av dem, om än det viktigaste vad det avser betydelse för varumärke och kundlojalitet.

Traditionella bolag har försökt att starta lågkostnadsbolag för att inte missa den delen av marknaden, men de mindre goda villkor som har funnits inom dessa har setts med stor misstänksamhet av piloter i de traditionella flygbolagen. Misstankarna har handlat om att lågkostnadsdelen i något senare läge skulle kunna komma att ta över och att det traditionella bolaget då skulle försvinna. Även om detta sällan eller aldrig bekräftats som långsiktiga planer av ledningar för de traditionella bolagen så är det nog rimligt att tro att piloternas misstankar inte har varit ogrundade.

I en rapport fran Centre for Aviation går det nu att läsa att Eurowings kan komma att börja flyga från Frankfurt och München. Dessa Lufthansas främsta hubbar har tidigare varit ganska skyddade fran konkurrens från lågprisbolag och speciellt från lågpriskonkurrens från inom Lufthansakoncernen. Detta steg kan alltså ses som ett första steg mot intern konkurrens och detta kommer förmodligen att uppfattas som hotfullt av piloterna i Lufthansa.

KLM-Air France lågprisbolag Transavia har dock redan tagit sig in på Frankfurt och Ryanair planerar inträde sommaren 2017. Nu planeras från Lufthansas sida att låta Eurowings basera på München under kommande år. Detta skulle kunna ses som ett brott mot tidigare överenskommelser men genom att Airberlin kommer att operera rutterna från München försöker man komma undan detta. Även rutter för Eurowings från Frankfurt övervägs.

Allt detta reflekterar spänningen mellan de traditionella bolagen och lågkostnadsmodellen inom flygindustrin. Det är sannolikt att konflikten mellan dessa allt mer kommer att ställas på sin spets. Att förvänta sig fler strejker under 2017 kopplat till denna motsättning är nog knappast att vara överdramatisk i sina förväntningar.

Länk till artikel:
Eurowings: new Munich routes outsourced to airberlin. Frankfurt hub may be next for Lufthansa’s LCC


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.