Home » Drönare » Mer om drönare och flygplan – kommentar som blev till gästinlägg av Anders Ellerstrand

Mer om drönare och flygplan – kommentar som blev till gästinlägg av Anders Ellerstrand

Jag jobbade i ett par Eurocontrol-arbetsgrupper för drygt tio år sedan och minns att en av deltagarna var engagerad i en annan arbetsgrupp som tittade just på ”drönare”. Sedan dess har tekniken och möjligheterna utvecklats betydligt snabbare än myndigheternas kontroll.

Då försvaret började sina tester från före detta flygflottiljen i Karlsborg skedde all verksamhet i avstängd luft – restriktionsområden. För att kunna flyga mellan olika testområden fick man upprätta tillfälliga restriktionsområden som korridorer mellan de mer permanenta.

Idag flygs det regelbundet med stora UAV:er över t.ex. Östersjön. Det sägs att verksamheten är separerad från annan trafik genom höjden – dessa flyger på FL 550 och däromkring. Piloten sitter i södra Europa och har kontakt med flygtrafikledningen såväl via radio som via telefon. Det fungerar men regelverket är inte riktigt välutvecklat ännu.

Amazon är ju en av de ”stora” som jobbar med kommersiell användning av drönare och tänker sig att öka kundnöjdheten genom att korta tiden ”från behov via köp till leverans” med hjälp av dessa (länk). Hur skall myndigheter och system hinna utvecklas för att hantera detta?

Ganska nyligen kom en sida upp på ICAO website som samlar en del information och material som är tänkt att vägleda såväl användare av systemen som de myndigheter som förväntas hantera verksamheten.

Länk till ICAO UAS-sida: ICAO UAS Toolkit


2 Comments

 1. Bläddrade idag i “Position” som är en tidning för anställda i LFV. I nummer 4/2016 står lite om drönare.
  * Incidenter med drönare ökade explosionsartat 2014 och 2015 men man ser tydliga tecken på att 2016 utgör ett trendbrott
  * Transportstyrelsen kopplar detta till att man börjar nå ut med sin information till allmänheten
  * TS har tagit fram ett förslag som ska tillåta drönare upp till 50 m höjd och minst 5 km från bankanten. Det är innanför CTR-gränsen men TS menar att det är ofarligt, att en stor del av de händelser som rapporteras i praktiken är ofarliga och man vill kunna fokusera på de händelser som faktiskt utgör risk. Detta förslag har mött motstånd, bl.a. från Försvarsmakten. Det är alltså inte infört ännu.
  * TS diskuterar att anpassa sitt regelverk så att de liknar EASA:s.

  • Utmärkt – riktigt bra uppdatering, inklusive de intressanta övervägandena kring risk.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.