Home » Flygindustrin » Potential och problem – massor av båda i Indien

Potential och problem – massor av båda i Indien

I gårdagens inlägg togs möjliga problem för flygindustrin under kommande år upp. För att ge en något mer nyanserad och positivare bild kan det vara rimligt att ta upp en del av världen där fortsatt tillväxt kan förväntas – Indien.

Indien är världens nionde största flygmarknad men har potentialen att bli den tredje största 2020. Just ordet “potential” återkommer ofta när man tala om Indien i allmänhet och on dess flygindustri i synnerhet. Med en stor och växande befolkning, växande ekonomi och medelklass samt ett relativt stort land som behöver flyg och en befolkning som är spridd runtom i världen är det svårt att tänka sig en större eller bättre potential för en flygmarknad.

Detta leder dock till det andra ordet som ofta tas upp om flygindustrin i Indien – problem. Infrastrukturen är bristfällig i alla avseenden, tillgången på välutbildad arbetskraft besvärlig och säkerhetsmässigt har landet ofta hamnat i fokus av fel anledningar. Under 2014 nedgraderades landet av den amerikanska luftfartsmyndigheten FAA på grund av säkerhetsaspekter (man uppgraderades igen året efter) och under 2016 förekom till exempel flera rapporter om alkoholpåverkade piloter

På den utmärkta sajten CAPA – Centre for Aviation (länk) finns ofta analyser av flygindustrin som är genomarbetade, sakliga och läsvärda. Så är också fallet med deras rapport om Indien (länk nedan).

I ett kort idag från den kompletta rapporten kommenteras bland annat att tillväxt är förväntad även under 2017 och att inrikesmarknaden då kan komma att gå förbi Japan som tredje största inrikesmarknad i världen. En fortsatt tillväxt av inrikestrafiken på 25% är sedan förväntad för 2018 med 130 miljoner som passagerare som resultat av denna tillväxt.

Inom två år förväntas också lågkostnadsbolag ha en marknadsandel på 75-80%, vilket skulle innebära ett kraftigt fall för marknadsandelen för fullservicebolagen Air India och Jet Airways. Tillväxten för lågkostnadsbolag förväntas inte bara inrikes utan även på utrikestrafiken. Som helhet förväntas internationell trafik växa med 10-12% per år de kommande två åren, men om denna tillväxt konkurrerar även internationella bolag, speciellt de stora i Mellanöstern som länge har haft stor trafik från Indien till sina hubbar.

När det gäller problem så är ett att det inte visat sig lätt att tjäna pengar på flyg i Indien. Om än att vissa bolag lyckats väl, som till exempel IndiGo, så har det också funnits konkurser som skapat misstro till industrin, med Kingfishers dramatiska konkurs som främsta exempel. (En historia som förmodligen är värd ett eget inlägg på bloggen någon gång framöver.)

Att hålla takten för infrastruktur med en snabb tillväxt är alltid svårt och förmodligen än svårare i Indien, som är känt för besvärlig och långsam administration (massor av “red tape” som det heter på engelska). Kapacitetsbegränsningar påverkar redan större flygplatser och detta kommer att förvärras de närmaste åren. Långa tider för beslut och problem med att organisera kapital kommer inte att göra det lättare att försöka hinna ikapp. Situationen är liknande avseende luftrum och flygledning – snabba och omfattande åtgärder behövs men det är tveksamt om de kommer att komma.

Ett speciellt hinder i Indien är regler – de är många, snåriga och besvärliga inom många områden och flyg är inget undantag. Under 2016 presenterades en nationell flygpolicy, något som det arbetats på under tjugo år. Denna innehöll bland annat lättnader för utländskt ägande och en del andra goda intentioner men var som helhet långt från det som flygindustrin i Indien önskade och behövde.

Med dess unika blandning av potential och problem är Indien en flygmarknad som är värd att följa, även för att utvecklingen där kommer att påverka många andra inom flygindustrin. För de som söker en spännande “realityshow”-upplevelse inom flygindustrin kommer Indien att fortsätta att förse intresserade med underhållning under kommande år.

Länk till artikel:
CAPA India Aviation Outlook 2017/18: Surging traffic but infrastructure constraints become critical


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.