Home » Flygutbildning och träning » Behov av piloter skapar nya möjligheter med Virgin Atlantic

Behov av piloter skapar nya möjligheter med Virgin Atlantic

image

På grund av stort behov av piloter runtomkring i världen just nu sker nya satsningar eller nylanseringar som varit allt för sällsynta under andra perioder. När det finns överskott av tillgängliga piloter är flygbolag oftast inte alls intresserade av att stödja pilotutbildning. Högen med ansökningar är ju stor nog ändå. I tider av brist på piloter så uppstår (eller återuppstår) dock olika former av program eller stöd för att få piloter till flygbolagen.

I detta fallet är det Virgin Atlantic som återupplivat sitt samarbete med CTC i form av deras “Future Flyers” program. Detta innebär att man öppnar upp 12 platser på en MPL-utbildning inriktad mot styrmansposition på Airbus 330. En bank fungerar som mellanhand och som garant för pengarna för utbildningen, ett lån som sedan betalas av under arbetet som pilot på Virgin Atlantic under de följande nio åren. (CTC har under en längre haft ett liknande program i samarbete med easyJet, vilket dock verkar något mindre förmånligt och rättfram, men för detta är avbetlaningstiden sju år.)

En intressant parallell till TFHS är att programmet är kopplat till en möjlighet att avsluta det med en Bachelor i samarbete med Middlesex University i samband med träningen. Detta låter som om det liknar den möjlighet som TFHS har haft och avser erbjuda inom kort igen för des studenter.

Länk till artikel:
CTC and Virgin Atlantic Bringing Back Future Flyers Programme
Länk till information om utbildningsprogrammet:
FUTURE FLYERS PROGRAMME


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.