Home » Flygindustrin » Oron inom flygindustrin är tillbaka – vad händer härnäst?

Oron inom flygindustrin är tillbaka – vad händer härnäst?

TFHS-bloggen försöker undvika att att följa och kommentera det dagliga nyhetsflödet och istället fokusera på mer långsiktiga trender, men ibland är det rimligt att göra avsteg från detta. Med tanke på Anders Ellerstrands rapport om att Eurocontrol sänker sin prognos för flygtrafik (länk) och att flera länder i Europa just nu stänger rutter är det återigen oroande tider för flygindustrin. Det kan i och för sig sägas att det varit oroande tider ända sedan COVID slog till för ungefär ett år sedan, men de flesta av oss gick nog in i det nya året med visst hopp om en återhämtning. Det hoppet finns kvar men ser ut att behöva justeras till en senare tid detta år.

Nyheterna om allt fler begränsningar har haglat de senaste dagarna. Under de senaste dagarna har Storbritannien (länk), Tyskland (länk) och Frankrike (länk) infört olika begränsningar avseende flyg från och till vissa länder. I USA har tidigare begränsningar som nyligen avskaffades återinförts av den nya administrationen (länk). I länder som Australien och New Zeeland fanns det redan strikta begränsningar för internationell flygtrafik. Kanada har just infört mer strikta begränsningar (länk).Saudiarabien har helt enkelt begränsat allt resande för sina medborgare fram till mitten av maj (länk). Rädslan för ökad spridning, speciellt av nya varianter av COVID, ligger bakom detta och effekten på flygindustrin är omedelbar, speciellt för längre rutter. Det är svårt att veta hur länge dessa begränsningar kommer att gälla eftersom det helt beror på det oförutsägbara läget avseende spridningen av COVID. Hopp om en snar förbättring på grund av att allt fler blir vaccinerade blandas nu med oro för de allra flesta som arbetar inom flygindustrin.

Det finns dock de som fortfarande ser positivt på möjligheterna framöver. Det förefaller rimligt att tro att de åtgärder som nu tas till för att förhindra spridning, i kombination med ökad vaccinering tillsammans kommer att vända trenden. Om det sker inom månader eller inom det närmaste året är omöjligt att säga. Hawaiian Airlines är dock ett flygbolag som hoppas på en vändning (länk). Med tanke på att dessa öar är en inrikesdestination för amerikanska passagerare kan begränsningar av internationell trafik och en vändning av COVID situationen i USA innebära ökad trafik för Hawaiian Airlines. Hawaii tar samt tar emot turism från länder i Asien där COVID-situationen är relativt begränsad och stabil.

Ett annat ställe där det finns viss optimism är Indien (länk). Landet är relativt lindrigt drabbat av COVID och har en stor och växande inrikesmarknad. Bedömare tror att landets inrikestrafik kommer att återhämta sig till pre-COVID nivåer inom den närmaste tiden (länk). Det stora lågprisflygbolaget Air Asia har via sin VD Tony Fernandes meddelat att de tror att de kommer att flyga alla sina rutter från tidigare innan årets slut (länk). Dessutom har det stora företaget flygplansleasing Avolon gjort prognosen att återhämtningen inom flygindustrin kommer att bli snabbar än förväntat (länk). Deras bedömning är att fler nya flygbolag kommer att skapas än de som gått i konkurs under COVID-krisen. För Asien verkar optimismen inte orimlig, men som helhet är det nog mestadels osäkerhet som gäller just nu. Från mitt perspektiv finns det för många bedömningar som går åt olika håll för att våga uttala sig om hur det ska gå den närmaste tiden. På längre sikt kommer en återhämtning, men frågan återstår hur länge vi får vänta på detta.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.