Home » Flygindustrin » Svårare att ta med sin påfågel på flyget i USA

Svårare att ta med sin påfågel på flyget i USA

En vecka in på det nya året meddelade American Airlines att de inte längre accepterar att passagerare flyger med ”Emotional Support Animals” (ESA). Alaska Airlines hade redan tagit samma beslut och fler flygbolag i USA har tagit eller förväntas informera sina passagerare om att även de inte längre kommer att låta sina kunder ta med djur för känslomässigt stöd i kabinen. Det ska noteras att detta inte omfattar servicehundar som är tränade att hjälpa resonerar med funktionsnedsättning. Dessa accepteras fortsatt av amerikanska flygbolag (och alla andra flygbolag) om passagerare har de dokument som behövs för att de ska kunna följa med.

De senaste årens ökning av ”Emotional Support Animals” på flygplan förefaller ha varit unikt amerikansk fenomen. Jag känner inte till att det funnits något liknande i flygindustrin i Europa eller någon annanstans. Djur för känslomässigt stöd kan vara till stor hjälp för en del personer, men det handlar inte om djur som är tränade detta syfte. Det är här det kan bli otydligt med både definitioner och praktisk hantering när det handlar om dessa djur, speciellt avseende vad som gäller avseende flygresor.

I USA ansåg många att det var allt för lätt att få den dokumentation som behövdes för påvisa behov och intyga att ett djur fyllde denna funktion. Dessutom föreföll det som att en del passagerare utnyttjade denna möjlighet för att utan kostnad transportera sina husdjur i kabinen istället för i en bur i fraktutrymmen, vilket tidigare varit hur djur ofta hanterats.

Detta ledde till allt mer uppmärksammade fall av ovanliga djur på flygplan och allt mer svårigheter för kabinpersonal samt konflikter (mellan olika passagerare, flygbolag och passagerare, passagerare och kabinpersonal o.s.v.). Bland de mer drastiska exemplen på de djur som tagits upp som exempel fanns ankor, grisar, kängurur och små hästar (länk). Flygbolaget United drog dock gränsen vid en en påfågel (länk), som 2018 nekades att resa med i deras flygplan. Delta införde redan samma år restriktioner avseenden hundar av rasen Pitbull och andra liknande raser efter att två av dess anställda blivit bitna av sådana hundar. Det skapade även problem för passagerare med allergier, vilket det skrivits märkligt lite om i artiklar om denna fråga.

American Airlines kommer att acceptera att passagerare flyger med djur, men de måste då flyga i fraktutrymmen för detta syfte och en kostnad tillkommer. Servicedjur för personer med funktionsnedsättning, i de flesta fall hundar, kommer fortsatt att accepteras i kabin. Andra flygbolag har redan eller kommer troligen att tillämpa samma regler (Delta gjorde så 11 januari). Som helhet visar detta hur svårt det kan vara med att tillämpa regler och balansera olika passagerares intressen mot varandra. Frågan om ESAs kommer nog att komma upp igen.

Länk till artikel:
American Airlines is grounding emotional-support animals


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.