Home » Flygindustrin » Vem kommer att köpa flygplan de närmaste åren?

Vem kommer att köpa flygplan de närmaste åren?

Kampen mellan Airbus och Boeing är det ständigt pågående tungviktsmötet i flygindustrin, men hur kommer denna kamp att se ut de närmaste åren efter den nuvarande krisen? Flera olika artiklar (se länkar nedan) har tagit upp detta och det är en situation som påverkar många inte bara inom flygindustrin utan även arbetstillfällen och ekonomi i flera olika länder. Den pågående krisen kommer att leda till konkurser för flygbolag och överskott av flygplan, vilket gör att frågan om hur detta kommer att påverka flygplanstillverkning blir både aktuell och förmodligen snart akut.

Forbes skriver om att tidigare prognoser för behovet av nya flygplan uppgick till 6300 för den närmaste femårsperioden. Med ett antagande om en minskning på 40% av flygtrafiken under en återhämtning på två år minskar det behovet med 2000 flygplan. Detta motsvarar en minskad marknad från toppen 2018 på 115 miljarder dollar till en nivå på omkring 80-90 miljarder dollar. Det är sant att båda av de två stora tillverkarna har varsin lång lista med beställningar på nya flygplan. Frågan är dock hur många av dessa beställningar som kommer att finnas kvar efter krisen.

Denna osäkerhet kring Europas respektive USAs industriella giganter har lett till spekulationer kring hur mycket stöd de kan behöva från sina regeringar. En artikel i USA Today tar upp detta avseende Boeing. Frågan är nog mer känslig för den amerikanska tillverkaren med tanke på de stora aktieutdelningar, återköp av aktier, höga ersättningar till chefer och annat som företaget har spenderat många miljarder dollar på de senaste åren. Boeings CEO David Calhoun har också sagt att han inte avser ta emot stöd från den amerikanska staten om det innebär att staten i gengäld kräver en andel i företaget.

Att både Boeing och Airbus kommer att behöva stöd i samband med den pågående krisen är sannolikt. Inte minst med tanke på hur många välbetalda arbetstillfällen, arbete för underleverantörer och industriell prestige som båda representerar. Frågan är då i vilken form stödåtgärder för Boeing och Airbus kan komma att genomföras, inte minst med tanke på att det länge pågått en konflikt mellan dem via World Trade Organisation (WTO) om vad som är acceptabelt stöd. Det är rimligt att tro att vad som görs avseende stöd inte kommer att leda till mer konflikter just nu, utan att stödåtgärder genomförs under tystnad och sedan återupptas konflikten om vilka former av stöd som är acceptabla i bättre tider. Det blir nog några svåra år för båda tillverkarna innan det de goda återvänder och fram till dess kommer det att behövas både stöd och nytänkande för att kunna fortsätta den delade dominansen av marknaden för större passagerarflygplan.

Länk till artiklar:
Airlines May Need 25% Fewer Planes From Airbus, Boeing Over Next Five Years. That’s An Optimistic Forecast.
Why Boeing might not need a bailout despite coronavirus, 737 Max crises


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.