Home » Drönare » Anders Ellerstrand: Drönare, del 5 – Utveckling i kontrollerat luftrum och på flygplatser

Anders Ellerstrand: Drönare, del 5 – Utveckling i kontrollerat luftrum och på flygplatser

Läs de tidigare avsnitten här: Del 1, Del 2, Del 3 och Del 4.

I detta sista avsnitt i min serie om drönare tar jag upp integreringen av drönare i kontrollerat luftrum som förväntas ske i två till tre faser. ICAO pratar om två faser; en ”accommodation period” och en ”integration period” medan EU delar upp den första delen i två faser. Ungefär så här kan det komma att bli:

Fas 1: IFR RPAS i luftrumsklass A-C kommer att ställa krav på system för DAA (detect-and-avoid), på möjlighet att kommunicera med ATS och på nav-utrustning i förhållande till kraven i aktuellt luftrum. Särskilda arrangemang kommer att krävas för användande av kontrollerade flygplatser.

Fas 1 kan, i enklare former, börja redan tidigt 2019.

Fas 2: IFR RPAS i luftrumsklass A-G (dvs även i okontrollerad luft över 500ft); RPAS som flyger IFR kommer att ha DAA-förmåga, för att kunna integrera med annan IFR och VFR. Särskilda anpassningsregler kan finnas/behövas.

Fas 2 förväntas påbörjas från mitten av 2021.

Fas 3: IFR och VFR RPAS i luftrumsklass A-G, dvs. en fullständig integrering med utökad användning av datalänk för kommunikation. ATM utvecklas för att kunna hantera mer diversifierade operationer där RPAS rutinmässigt använder alla typer av luftrum.

Fas 3 förväntas påbörjas från 2029.

Mer information kan man hitta här, i EU:s färdplan för drönarutveckling: Länk


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.