Home » Flygindustrin » Simon Ericson: Skellefteå Airport växer mest – men varför?

Simon Ericson: Skellefteå Airport växer mest – men varför?

Besök gärna Simons webbsida flyg24nyheter.com för fler flygnyheter på svenska från flygbranschen över hela världen.

Skellefteå Airport var den flygplats som ökade antalet passagerare mest under förra året. Totalt blev det en procentuell ökning på hela 50 procent och med trafiken till Stockholm som ryggraden i verksamheten planerar Skellefteå Airport redan nu att slå passagerarrekordet för 2017 under detta år. Men hur kommer det sig att flygplatsen växer rekordartat nu och hur klarar man konkurrensen från de större flygplatserna i Luleå och Umeå?
Under förra året växte Skellefteå Airport mest av alla flygplatser i landet med en ökning av antal passagerare på hela 50 procent. I siffror motsvarar det en ökning från 280 000 passagerare år 2016 till 421 649 passagerare under förra året. Ökningstakten håller även i sig för 2018 då 47 procent fler passagerare använde flygplatsen under årets första månad. Detta gör att flygplatsen, som ligger knappa två mil utanför Skellefteå redan nu tror att man kommer fortsätta växa under 2018 och slå nytt passagerarrekord ännu en gång. Och det ser faktiskt ut som att det är möjligt.

Mellan åren 2012 och 2016 var det bara SAS som flög reguljärt till och från Skellefteås flygplats med en linje till Stockholm Arlanda. Men sedan den 26 mars år 2017 flyger även Norwegian Skellefteå-Stockholm Arlanda. En utveckling som flygplatsen säkerligen är mycket glada för och något som bidragit till den enorma ökningen av antal passagerare. Skellefteå-Stockholm har tidigare flugits av bland annat Skyways.
Under förra året ökade också antalet flygbolag och charteroperatörer från två till åtta och antalet destinationer man kan flyga till från Skellefteå Airport har ökat från två till elva. Det är en stor växt under ett år, och frågan är varför kommer den nu?

En faktor är att Norwegian valt att konkurrera med SAS på flygningar till Stockholm vilket pressar priserna och det blir mer attraktivt att flyga. Skellefteå som ligger mitt emellan Luleå och Umeå, som har minst två flygbolag på linjerna till Stockholm, har kanske inte varit tillräckligt attraktiv för resenärer tidigare när det endast funnits ett flygbolag som kunnat hålla de priserna man önskat.

Skellefteås läge mitt i mellan Luleå och Umeå både hjälper och stjälper flygplatsen. Att ligga mitt emellan två av Norrlands två största städer gör att passagerarunderlaget för charterdestinationer och udda destinationer blir stort då varken Luleå eller Umeå har flygningar till destinationen. Men samtidigt krymper passagerarunderlaget på flygningar till destinationer som det går att flyga till både från Luleå och Umeå, Stockholm i synnerhet. Detta då flygplatserna i Umeå och Luleå ofta erbjuder en bättre tidtabell med fler flygbolag och med det fler flygningar vilket gör att varken Umeå eller Luleåbor flyger från Skellefteå till Stockholm och en del runt Skellefteå väljer en annan flygplats då priser och tidtabell passar bättre till resenärens behov.

Detta är något som Skellefteå Airport och flygbolagen tagit vara på och förstått. Det syns till exempel på att SAS väljer att starta en ny flyglinje till Malaga från Skellefteå. SAS väljer att starta flyglinjen från Skellefteå som är både en mindre stad samt kommun än Luleå och Umeå. Men Skellefteå har fördelen med att geografiskt ligga mitt emellan Luleå och Umeå vilket gör att SAS fångar upp en betydligt större passagerarmarknad som geografiskt löper från Luleå till Umeå. Om SAS istället valt att starta en Malaga-linje från Umeå som har fler invånare än Skellefteå hade man tappat resenärer från Skellefteå och upp till Luleå. Resenärerna mellan Skellefteå och Luleå väljer kanske då att istället resa via Stockholm med exempelvis Norwegian istället för att ta sig till Umeås flygplats markvägen.
Under förra året hjälpte Skellefteås geografiska läge mer än stjälpte något som varit tvärtom tidigare och som troligtvis är en av de största anledningarna till att flygplatsen nu växer så det knakar. Kanske också viljan är större hos kommunägda Skellefteå Airport att locka till sig nya flyglinjer än vad Swedavia är på Umeå och Luleå Airport.

Det är en spännande framtid för Skellefteå Airport som med sitt geografiska läge har alla möjligheter att bli den ledande flygplatsen i de norra delarna av landet.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.