Home » Flygindustrin » Tillväxt i Asien – men det kanske inte kommer att gå så fort som många tror

Tillväxt i Asien – men det kanske inte kommer att gå så fort som många tror

TFHS-bloggen tycker om att utmana det som verkar uppenbart och alla tror. Det är därför inte ovanligt att läsa inlägg med olika syn på samma fråga på dessa sidor. Nu har ett nytt perspektiv hittats även på den förväntade stora tillväxt av flygindustrin i Asien. Det är AINonline (länk nedan) som tar upp att även om ingen ifrågasätter att flygindustrins kommer att växa i Asien så återstår det att se hur fort det kommer att gå och hur mycket vinst som kan komma för de flygbolag som deltar i kampen på denna marknad.

Det är Michael Newcombe, tidigare Qantas Fleet Planner och kommersiell chef på Jetstar som har uttalat sig om detta. Han påpekar att både bristande infrastruktur som inte växer snabbt nog och ökande bränslepriser kan dämpa tillväxten. Minskande marginaler på biljettpriser och press på biljettpriser innebär minskad yield och därmed minskade vinstmöjligheter för regionens flygbolag.

Förväntningarna på tillväxt kan i sig vara en del av problemet. Stora kapacitetsökningar under senare år har inte fullt ut motsvarats av lika stora ökningar av efterfrågan på flygresor. Newcombe kommenterar avseende flygplansbeställningar att: “…when you start to look at the fleet orders, they’re quite significant. And if you aggregated Indonesia, Singapore, and Malaysia, you basically get a fleet order book that’s pretty much the same size as China’s…That’s an enormous amount of capacity into a region that’s already got a significant amount of capacity.”

Aggressiv expansion av i stort sett alla olika typer av flygbolag – lågkostnadsbolag, långlinjebolag i Mellanöstern, nya kinesiska bolag o.s.v. – har lett vad som just nu är överkapacitet. Det har handlat om osannolika tillväxtsiffror i en del länder, upp till 30%, vilket endast är möjligt från en låg bas och under en kort tid. Men eftersom alla vill vara med på sådan tillväxt så varar tyvärr sådan tillväxt ibland längre än vad som kan motiveras av efterfrågan och marknad. I det läget vill ingen som har investerat pengar i att bygga upp ett flygbolag misslyckas och nästa steg blir då ännu intensivare priskonkurrens.

Återigen, tillväxten i Asien kommer att fortsätta, men kanske med omkring tio procent om året snarare än trettio. Det kan också gå långsammare och bli mer berg-och dalbana än vad många trott hittills. Det är långt ifrån säkert att den stabila tillväxten också kommer att generera stabila vinster. Så även om bilden av Asien som flygmarknad inte fundamentalt ändras av det som tas upp i denna artikel så hjälper den till med att anpassa denna bild till hur det kan komma att se ut framöver. Sådana justeringar av allt för förenklade bilder av verkligheten är hälsosamma.

Länk till artikel:
Airline Yields Still Sagging in Fast Growing Asia-Pacific


2 Comments

    • Ja, det är kanske inte “i tiden” att presentera motsägande perspektiv eller många olika synpunkter men det känns bra att kunna göra just det.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.