Home » Flygindustrin » Simon Ericson: E-handelsföretaget Amazon skapar flygfraktsboom i Italien – kan detta ske i Sverige?

Simon Ericson: E-handelsföretaget Amazon skapar flygfraktsboom i Italien – kan detta ske i Sverige?

E-handelsföretaget Amazon har sedan en tid tillbaka gjort stora investeringar i norra Italien genom logistiklösningar för företagets verksamhet och det märks även på den norditalienska flygplatsen i Brescia som har haft en stor ökning av antalet fraktflygningar under 2017. Dessutom har Brescia fått frakt-långlinjer tack vare Amazon. En spännande samt intressant utveckling och exempel på hur flyget samverkar med resten av samhället. Men är detta en möjlighet i Sverige?

E-handelsföretagen växer och säljer som aldrig förr och Amazon är inget undantag och därför har e-handelsföretaget genomfört flera investeringar i Italien för att möta den ökade efterfrågan. Dessa investeringar har även spridit sig till flygtrafiken i norra Italien då Brescia Airport, som är belägen tio mil från Milano, haft en 30 procentig ökning av fraktflyg under förra året och fått två långlinjeflygningar i veckan med frakt. Brescia Airport är en regional flygplats som har en tillräckligt lång start- och landningsbana för att kunna ta emot stora fraktflygplan vilket kommit väl till pass i samband med Amazons investeringar. Flygplatsens passagerarrekord är från 2008 och har sedan dess aldrig nått upp till samma nivåer igen. Under 2016 använde drygt 19 000 passagerare flygplatsen. Brescia Airport har idag inga reguljära passagerarflygningar utan förlitar sig endast på fraktflyget, och förutom en 30 procentig ökning och långlinjer ska även den italienska posten, Poste Italiane, starta en terminal på flygplatsen för att ytterligare underlätta frakttransporterna ytterligare.

Åter till långlinjeflygningarna från Brescia. De går till (samt från), Baku i Azerbaijan där de lastas om och flygs av SW Italia i samarbete med Amazon. SW Italia är ett dotterbolag till det mer etablerade fraktbolaget Silk Way Airlines, och flyger Brescia-Baku med Boeing 747 två gånger i veckan. Detta möjliggör för vidare transporter efter omlastning till och från Asien där Amazon främst är i behov att transportera kinesisk elektronik till Europa. Silk Way Airlines flyger från Baku till Hong Kong och på de flygningarna består frakten av 70 procent elektronik från Kina. Tillväxten för Brescia Airport är troligtvis inte slut, och med en ny sorteringsterminal samt Amazons fortsatta investeringar i regionen ser flygplatsen ut att gå mot en ljus framtid.

Men är det möjligt och realistiskt att en liknande utveckling sker i Sverige? Att en regional flygplats får fraktflygningar, som kanske till och med inkluderar en långlinje tack vare en stor företagskraft. Möjligt är det, men det kommer att kräva en hel del investeringar då det är få regionala flygplatser som har utrustning och infrastruktur att kunna hantera fraktflygningar samt storleken på flygplan som krävs för långlinjer. Men med saknaden av utrustning sjunker den realistiska chansen drastiskt och det är alltså inte sannolikt att det kommer att ske. Sannolikheten sjunker dessutom ytterligare genom den antågande flygskatten. Den enda regionala flygplats som idag har regelbundna fraktflygningar i Sverige är Örebro Airport.

En möjlig, men återigen inte så trolig, utveckling skulle kunna vara det ständigt växande e-handelsföretaget Boozts verksamhet utanför Ängelholm där företagets centrallager för Norge, Sverige, Finland, Danmark och Tyskland finns. Boozt är givetvis inte i närheten av Amazon i försäljning och ekonomiska muskler, men har en marknad som finns i länder där flyg skulle kunna bli ett effektivt transportsätt med tanke på utgångsläget strax utanför Ängelholm. Ängelholm/Helsingborg Airport skulle då kunna bli den andra regionala flygplatsen med fraktflygningar med till exempel flygningar till DHLs hubb i Leipzig för att därifrån kunna nå Boozts alla marknader med ett stopp. Ett annat alternativ, som är ännu mer orealistiskt, är att bygga en stor fraktterminal på Ljungbyheds flygplats och därifrån bedriva fraktflyget och ge en av världens äldsta flygplatser ett nytt liv tillsammans med nuvarande verksamhet.

Brescia i Italien är ett intressant exempel på när näringsliv samt investeringar och flyg samverkar och utvecklar flyget och i detta fallet fraktflyg från mindre flygplatser, något som är fullt möjligt även i Sverige men inte så troligt. Troligtvis måste det till en liknande satsning som Amazons i Italien för att det ska bli verklighet även i Sverige.

Läs mer intressanta analyser och andra texter omflyg av Simon Ericons på hans egen sajt flyg24nyheter.com


2 Comments

  1. Ängelholm har ju den fördelen att man kombinerar en flygplats med närhet till tåg (linjen mellan Göteborg och Malmö och vidare till Kastrup/Köpenhamn) samt motorväg (E6 går förbi och E4 bara en liten bit bort). För fraktflyg borde det gå att förlänga banan åt nordväst om det behovet finns.

    För några år sedan fanns ju förhoppningar om fraktflyg till Luleå och det gjordes stora investeringar i flygplatsen. Ännu verkar inget hända och jag tror det hänger ihop med att stora delar av luftrummet över Ryssland inte är tillgängligt.

    • Ja, jag minns Luleås stora planer. Liksom Kalmars tidigare, att vara ett logistikcentrum för Kina. Det vore intressant med en utvärdering av hur den här typen av planer sätts ihop. Alltid intressant med att våga tänka stort, men att få det till att bli något verkar vara mycket svårare.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.