Home » Flygsäkerhet » Vad CRM är och inte är – dags att gå vidare

Vad CRM är och inte är – dags att gå vidare

Crew Resource Management (CRM) är den praktiska tillämpningen an Human Factors i den civila flygindustrin för piloter och kabinpersonal. Human Factors (HF) är ett tvärvetenskapligt forskningsområde med fokus på människans prestation i ett sociologi-tekniskt system som samtidigt försöker vara säkert och effektivt. Det finns många andra definitioner på nåde CRM och HF och att diskutera vilken som är bäst eller ens bättre än andra är inte avsikten med detta inlägg.

Human Factors har i olika former en historia som kan spåras ända tillbaka till flygets barndom, när man i de första flygstridskrafterna i olika länder försökte välja ut de som var mest lämpade att bli piloter. Efter andra världskriget har detta forskningsområde fått allt mer inflytande på design av flygplan och därefter allt mer betydelse för den operationella verksamheten. Efter ett antal större olyckor under sjuttiotalet blev HF också verklighet för piloter i form av CRM träning.

Motståndet var inledningsvis och ganska länge stort när CRM introducerades. Erfarna kaptener fann ofta introduktionen av begrepp från psykologi och fokus på samarbete som konfronterande mot deras auktoritet eller bara ointressant. Än idag lever tyvärr en del av dessa attityder kvar hos “old and crusty” kaptener, om än att yngre generationer av piloter helt och hållet tagit till sig att utan god kunskap och förmåga avseende CRM kan man inte vara en bra pilot (under förutsättning att man inte tycker situationer som i bilden nedan är önskvärda – och de har inträffat).

Med en sådan lång och positiv (om än delvis långsam) utveckling finns det inte mycket att klaga på. Men Det är dags att rensa lite kring hur en minoritet av piloter fortfarande pratar om CRM, även om det oftast inte är med någon mindre god avsikt.

Jag tänker hör på begrepp som att “Det får inte bli för mycket CRM”, “Ibland måste man lägga CRM åt sidan” o.s.v. Det vill säga en helt och hållet felaktig förståelse av vad CRM är och handlar om. Cockpit gradient är ett gammalt och väletablerat CRM begrepp som talar om att det inte ska vara för stort avstånd mellan kanptenens auktoritet och styrmannen, men det görs också helt klart att ett allt för litet avstånd heller inte är önskvärt. Detta kommer från HF forskning och det finns ingen tvekan om att en kapten både bör kunna samarbeta och ta ledningen i situationer som kräver det. Det kan inte finnas för mycket CRM i något sammanhang, like lite som det kan finnas för mycket kompetens i att hantera ett flygplan eller någon annan kunskap och förmåga av värde för en pilot.

Vi vet att CRM fungerar och har gjort flygindustrin säkrare. En pilot som inte är bra på CRM är en farlig pilot. Om detta finns inget att diskutera. Det är nu dags att ta steget att sluta prata om CRM som något som har att göra med att vara trevlig eller snäll – det har det aldrig handlat om och är bara en missuppfattning. Låt oss tillsammans stoppa och rätta de som ännu inte har förstått detta, det är viktigt för att kunna fortsätta utvecklingen av HF/CRM och därmed fortsätt utveckla flygsäkerheten.


2 Comments

 1. Jag gillar att du väljer detta ämne. Jag hoppas att du fortsätter och fördjupar. Jag som inte är pilot och som inte har studerat CRM har fortfarande en ganska vag uppfattning om var det handlar om. Jag skulle t.ex. gärna veta mer om vad som brukar ingå i en CRM-utbilding, liksom när man i utbildningen till pilot först stöter på detta liksom hur man ser till att det vidmakthålls.

  Inom flygtrafikledningen har vi ju noterat fenomenet CRM och försökt följa efter med något som kallas TRM. För ganska många år sdedan gick jag en TRM-kurs som var tre dagar tror jag. Utan att minnas alltför mycket har jag ändå en positiv bild. Ganska nyligen hade vi en TRM-dag som jag dock inte var så imponerad av…

  • Ja, det är starkt förknippat med erfarenheter från många år fram till idag. Vad som ingår i CRM finns i regelverket men är för både piloter och kabinpersonal i grova drag följande – threat and error management, en del grundläggande psykologi (perception, minne etc.), mental workload / workload management, SA, beslutsfattande, kommnikation, samarbete och ledarskap (grovt förenklat!). För piloter tillkommer automation och för kabinpersonal passenger behaviour. Allt praktiska och viktiga delar för den roll och det ansvar man har i sitt arbete.

   Vad det gäller TRM så har det aldrig uppnått samma regelstatus som CRM (eller HF för ingenjörer; den tekniska motsvarigheten) och har därför ofta sparats bort i Europa (där TRM hör hemma som mest).

   Tyvärr så varierar kvaliteten på både CRM och TRM otroligt mycket och det är något som inte kommer att regleras bort.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.