Home » Human Factors » CRM och sunt bondförnuft – ett inlägg på engelska (för ovanlighetens skull)

CRM och sunt bondförnuft – ett inlägg på engelska (för ovanlighetens skull)

Inför helgledigheten kommer ett inlägg på engelska, en text jag skrev i ett annat sammanhang nyligen. Jag hoppas att ni finner den intressant. Jag återkommer med nya inlägg på måndag!

Human Factors and CRM is just Common Sense – or not?

One thing often stated in CRM training is that Human Factors and CRM is just “common sense”. In one sense this is both a rewarding statement and a bit of a problematic one. It is rewarding since it seems to reflect an acceptance of HF/CRM and its underlying knowledge. It is at the same time problematic since it also seems to reflect that this is something we all know anyway and to not need to think about too much.

The phrase “it is just common sense” is at times a dangerous one. Once upon a time it was common sense that the world was flat and anyone saying something else would be considered in short supply of common sense. In more modern times “common sense” is often used to motivate positions on issues that are under-informed or even contrary to the knowledge built by experience and science. Even in a more positive context, invoking common sense can be linked to a dismissal of information and knowledge since “everyone knows” about what is said and there is no point in talking about it. Unfortunately it is probably a true statement about common sense that it is like a deodorant – the people who need it the most never use it.

It may be good to remember that a lot of HF/CRM that is now integrated in training of pilots and operations was far from common sense not long ago. The birth of CRM is accredited to the 1979 NASA conference “Resource Management on the Flight Deck”, where in the light of a number of tragic accidents in the 70s the principles and focus of CRM was laid down. At that time no one talked about SA at all, very little about workload management and stress (did not affect pilots was the belief), decision making was whatever the captain chose to do and good communication and leadership simple came from the captain regardless of how he actually conducted himself. Still it took decades for HF/CRM to become accepted and practised to the level we see today in the industry. The number of lives unnecessarily lost in accidents during these and previous decades should serve as a reminder that the knowledge and experience of CRM we have in the industry today was far from common sense not long ago.

The fact that CRM skills are widely accepted among professional pilots today is of course something that is to be celebrated – it is the result of many years of development in the industry and has contributed to the high levels of safety we see today. However, saying that it is “just” common sense is at risk of trivialising hard-earned lessons from accidents, incidents, operational experience and science. So let us all think a bit before saying this, not because it is wrong, but because we should be careful with getting it right.


12 Comments

  • Ja, det handlar både om kunskap, en del “tools” och övningar för att få till en kompetens som t.ex. kommunikation. Det kan vara en teknik som NITS för korta briefingar eller PACE för intervention från FO till kapten.

   • Jag hoppas du vill utveckla det här mer. Jag är intresserad och nyfiken…

    När det gäller synen att CRM bara är sunt bondförnuft så känner jag igen det från andra områden. När barnen var små var jag engagerad i att driva förskolor med Montessoripedagogik. Det fanns många som hittade delar i pedagogiken som man kände igen och förstod och sen tyckte man att det var ju bara “sunt bondförnuft”. Det startades skolor som kallade sig Montessori eller Montessori-inspirerade men bara plockat lite russin ur kakan och inte förstod helheten.

    Jag finner det igen när jag studerar Safety-II. Det presenteras som helt nytt, ett paradigmskifte, men delar av det är sådant som redan finns – som är “bara sunt bondförnuft”…

    • Kan bara hålla med. Uttrycket “common sense” är problematiskt eftersom det ofta är en hindsight konstruktion. Det är ofta lätt att namnge saker men svårare att genomför dem – fråga vilken lärare som helst som varit med ett tag. Jag tror att det finns en risk att man trivialiserar det som tagit tid att komma fram till om man kallar det “sunt bondförnuft” – ändå är det inte orimligt att använda det. Jag är inte riktigt säker på hur jag ska hantera detta måste jag erkänna.

 1. Jag hittade en beskrivning av CRM; http://www.hf.faa.gov/webtraining/TeamPerform/TeamCRM017.htm

  Länken leder till en specifik del av “Federal Aviation Administration (FAA) Human Factors Awareness Course”. För FAA-anställda loggar man in, går igenom kursen och får sedan ett diplom.

  Dock erbjuder FAA generöst vem som helst att gå kursen. Man får dock inget diplom… Jag har utnyttjat detta. Den börjar med ganska omfattande avsnitt kring ergonomi men mot slutet kommer den in på kognition, utbildning och teamarbete. Den är som jag ser det traditionellt uppbyggd på ett “Safety-I-tänk” men jag tror den ger en bra grundläggande kunskap om HF med en del av historian bakom och många engelska begrepp.

  Vill man gå hela kursen kan man börja här: http://www.hf.faa.gov/Webtraining/certification/default.aspx?tabid=349

  • Utmärkt tips – det måste jag kolla. Är den så bra att det är värt att skriva ett inlägg om den?

 2. Jag har lite svårt att bedöma men är det gott nog för FAA är det väl gott nog för de flesta? Det är ju inte någon fullständig HF-utbildning utan FAA kallar det för en HF “Awareness Course”.

  Jag tycker i alla fall att det är fantastiskt att de erbjuder detta gratis åt vem som helst.

 3. Jag testade en annan HF-kurs av “Career Courses Online” men även om den var billig (några hundringar) och gav ett diplom så var FAA-kursen betydligt mer omfattande och givande.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.