Home » Flygindustrin » Förändring av riktningar – när kommer de till flygindustrin?

Förändring av riktningar – när kommer de till flygindustrin?

Set där med förändring är aldrig lätt, inte ens när det finns goda skäl för det. Flygindustrin är ett intressant exempel på detta. På ytan kan det se ut som en ung industri som alltid varit framstegs- och förändringsvänlig. Men det finns samtidigt ofta en överraskande stor ovilja att ändra det som redan finns och används

David Learmount skriver om detta på sin blogg (länk). David är sedan många år en känd expert inom flygindustrin, ursprungligen med bakgrund som RAF-pilot och därefter ledande medarbetare på tidskriften Fligt International samt på senare år för sajten Flightglobal. Jag har haft förmånen att träffa honom vid två tillfällen, som talare vid en konferens som Flightglobal arrangerade samt vid ett besök på min nuvarande arbetsplats. Det exempel på svårigheter till förändring som han tar upp är hur flygindustrin hanterar riktningar och dess referenser.

Det handlar alltså om att flygindustrin fortfarande använder sig av magnetisk riktningar trots alla de hjälpmedel som finns tillgängliga idag. Detta förefaller handla mer om konservatism och ovilja att förändra det son redan fungerar än om omsorg om flygsäkerhet. Det intressanta är att FNs internationella flygorganisation ICAO har som maritim motsvarighet IMO (International Maritime Organisation) och de godkände redan i slutet av sjuttiotalet navigering med hjälp av True.

När den brittiska luftfartsmyndigheten UK CAA tillfrågades om detta svarade de följande: “We understand the issue, and with the increased use of GPS etc., moving to True North does make more sense. Also as more aerodromes look to formalise GNSS (global navigation satellite systems) approaches the logic is clear.” ICAO oxh IATA verkar dock tycka att det nuvarande systemet fungerar bra och vill undvika den större engångskostnad som en förändring skulle innebära. Det nuvarande systemet har dock en kontinuerlig kostnad i form av systemuppdateringar på grund av de magnetiska polernas gradvisa förflyttning.

Artikeln utvecklar skälen för en förändring och tar även upp ett haveri i Kanada där riktningar uppges ha varit en bidragande orsak. Sammantaget verkar det rimligt att gå från magnetiska till True riktningar men frågan är när. Artikeln avslutas med en kommentar från ett stort Europeiskt flygbolag: “Transition from magnetic to true reference is unavoidable. The transition phase will need further studies in order to maintain the safety objectives. Time is ripe to start the transition process.” But the carrier was not prepared to break cover.” Trots detta tydliga uttalande ville flygbolaget vara anonymt i förhållande till sitt uttalande. Det säger en del om att förändringen från magnetisk till True må vara oundviklig, men den kommer inte att ske de närmaste åren.

Länk till artikel:
Airlines: the pre-Truth industry


2 Comments

    • Alltid svårt att tänka långsiktigt och bedöma konsekvenser över tid. Detta är inget som vi människor är bra på. Läser just nu en bok om detta. Men en förenkling och förtydligande som detta med True riktningar har hag svårt att inte ställa mig bakom.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.