Home » Flygindustrin » Hur är läget för B777X och för de största flygplanen i allmänhet?

Hur är läget för B777X och för de största flygplanen i allmänhet?

Här på TFHS-bloggen har jag redan tidigare erkänt hur lätt det är att fokusera på stora flygplan, men ibland är det motiverat.
Som till exempel när det gäller att fundera lite på hur det ser ut med planerna för Boeing 777-8 och 777-9, tillsammans kallade B777X i utvecklingsfasen.

Med 346 beställda flygplan så är flygplanet ingen succé än, speciellt med tanke på antalet B777 som finns idag (1460 byggda) och den potentiella “ersättningsmarknaden”. Av dessa beställdes 259 vid Dubai Airshow i december 2013 och sammantaget står gulfbolagen för 275 av det totala antalet beställda flygplan. När en ny beställning på 20 flygplan från Singapore blev klar nyligen var det ett och ett halvt år sedan den senaste beställningen av B777X (se länk nedan).

Boeings VD har enligt CNBC något oroande sagt (länk nedan) att man för närvarande inte säljer tillräckligt av B787 och B777 för att upprätthålla dagens produktionstakt. Faktum är att B777s försäljningssiffror är så låga att en 40% neddragning av produktionen planeras under detta år om inte fler flygplan beställs. Detta är intressant med tanke på att nästan allt fokus under det senaste året har varit på A380, avsaknaden av nya beställningar och dess framtid.

Om avsaknaden av beställningar av större flygplan handlar om en tillfällig förändring av fokus från flygbolag, en förändrad strategisk inriktning eller något annat är svårt att säga. Frågor kring detta har även handlat om vilket som är den framtida strategin för flygtrafik; stora hubbar med ökad trängsel och ont om slottider (fokus för A380) eller direktflyg mellan olika städer (fokus för B787). Å ena sidan kan ett växande behov av flygresor kopplat till växande stora städer och ökat välstånd, t.ex. i Asien, göra att det finns anledning att tro på hubbarnas framtid. Å andra sidan så önskar de flesta passagerare sig direktflygningar, vilket verkar driva Norwegians trafikplanering och andra bolag som flyger B787.

Med ökad flygtrafik, en allt mer globalt utspridd befolkning (t.ex. avseende medborgare från Kina, Indien, Filippinerna o,s.v.) är det svårt att tro att det inte skulle finnas en växande marknad för större flygplan. Kanske har det dock under det senaste årtiondet beställts för många av dessa och flygbolagen tar nu en paus medan de ser över sina flottor och strategier. Under tiden finns det säkerligen en osäkerhet och oro hos de två tillverkarna av de största passagerarflygplanen.

Länk till artiklar:
Boeing’s 777X Finally Breaks Its Order Drought With Singapore Airlines Deal
Boeing’s $14 billion Singapore Air order does not fill 777, 787 gap: CEO


2 Comments

  1. Jag läser med intresse men har nog inget att bidra med. Får väl ändå en allmän känsla av att världen är inställd på lite sämre tider och då beställer man nog inte stora flygplan…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.