Home » Flygindustrin » Lufthansapiloter kommer att flyga tre olika typer av Airbus på samma rating

Lufthansapiloter kommer att flyga tre olika typer av Airbus på samma rating

Flightglobal rapporterar idag om att Lufthansas piloter kommer att flyga både A330 (bild längst ner), A340-600 (bild nedan) samt deras nya A350 (bild ovan) med samma rating. Det betyder att dessa piloter kommer att gå mellan tre typer av flygplan, vilket inte är något konstigt i förhållande till Airbus “family concept” och det som gäller avseende Cross Crew Qualifications (CCQ). Men från ett Human Factors perspektiv kan man ändå konstatera att detta inte är riskfritt.

Lufthansa fick sin första A350-900 i december och har beställt totalt 25 flygplan av denna typ, vilken avser med tiden ersätta deras A340-600. Man har för närvarande 18 A340-600, samtliga vid sin bas i München, där de flygs av piloter som redan idag också flyger A330. Lufthansa har även 18 A340-300, men de finns vid basen i Frankfurt och kommer inte att omfattas av den planering som inkluderar rating på de tre andra typerna.

En fråga som detta väcker är avseende Traffic Collision Avoidance System (TCAS), vilken på A350 (liksom först på A380) är ett system som är kopplat till automation och utför undanmanövern på egen hand. Detta är inte något som finns på vare sig A330 eller A340-600. Det finns säkert en plan för detta, men det är inte svårt att tänka sig att även en kort stunds osäkerhet eller tvekan kring detta skulle kunna skapa problem.

Det kan finnas andra svårigheter med att flyga olika typer samtidigt även om detta är vanligt och mestadels går bra. Men det är just det att det är tre typer som är är så lika som kan göra det svårt. När man flyger helt olika flygplanstyper så är ofta miljön och skillnaderna så tydligt olika att risken för samamnblandning är liten. Men när miljö, funktioner och procedurer är väldigt lika finns det en risk att det som är korrekt i en flygplanstyp råkar blandas samman med det som är rätt i en annan typ.

Att ha en uppfattning om vilken vikt flygplanet bör ha kan vara svårt och riskerar att göra att alla siffror ser normala ut. Mindre skillnader i design av cockpit, utformning av checklistor och procedurer kan även leda till misstag, speciellt i situationer med stress och osäkerhet. Även mindre skillnader i hur automationen fungerar mellan typer kan leda till missförstånd i samspelet mellan piloter och automation. Även om sådana misstag är sällsynta så kommer det finnas anledning för de piloter som flyger tre liknande typer att vara uppmärksamma på de risker son finns med detta.

Länk till artikel:
Lufthansa to operate A350 under triple type rating


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.