Home » Flygsäkerhet » Gamla piloter lika bra som unga?

Gamla piloter lika bra som unga?

Att det skulle finnas negativa konsekvenser av att åldras är i sig knappast kontroversiellt. Men hur mycket dessa konsekvenser påverkar piloters prestationer är en annan fråga. När FAA 2009 höjde åldersgränsen för piloter i flygbolag så var det efter att ICAO gjort samma sak 2006. Trots detta fanns lägre gränser kvar i vissa länder och bolag, t.ex. vann några Lufthansapiloter 2011 ett fall mot sin arbetsgivare när de enligt rådande kollektivavtal tvingades sluta flyga vid 60 års ålder. Detta bedömdes av Europadomstolen som ett fall av åldersdiskriminering.

Men hur är det med vetenskap kring detta? I en studie på 118 General Aviation piloter (länk nedan) så fann man en “significant but modest” försämring av prestationer över tre år, kopplat till nivå av certifiering/ratings och ålder. Man kom fram till att ju mer expertis (mer avancerade certifikat och ratings) en pilot hade, desto mindre påverkan hade ökande ålder. Kommunikation, speciellt med ATC, var en av de aspekter av prestationen som försämrades med ökande ålder,liksom trafikkonflikter och approaches. Samtidigt så påpekar man att en sekundäranalys visade att en del av att prestationerna inte försämrades mycket var att “traffic avoidance performance” var överlag bra. (Vilket jag inte får ihop med att hantering av trafikkonflikter försämrades.)

Som helhet verkar detta stämma med den intuitiva slutsatsen att en högpresterande pilot (med expertis enligt ovan) kan delvis kompensera för och minimera de försämringar som kommer med högre ålder. Vad som står klart är att endast ålder är en otillräcklig faktor för att avgöra om och hur mycket prestationsförmågan som pilot försämras. Naturligtvis vore det rimligt att gå igenom mer forskning på detta område, speciellt med fokus på piloter i flygbolag, men denna artikel får vara nog för denna gång och så får jag återvända till detta ämne igen framöver.

Länk till artikel:
Pilot age and expertise predict flight simulator performance


2 Comments

  1. Flygledare har länge haft pensionsålder 60 i Sverige. Det håller på att förändras. Nya providers har högre ålder och sedan rätt nyligen har även LFV slopat 60 så nu gäller “65”, dvs som alla andra kan man välja att gå vid 61 men också välja att jobba kvar till 67. De nya reglerna gäller dock bara personer födda efter ett visst årtal – är inte riktigt säker men det kan vara 1987.

    Här har naturligtvis varit en del debatt kring detta. Det finns de som hänvisar till forskning men jag har inte sett någon specifikt inriktad på flygledare. Rimligtvis liknar det situationen för piloter. Vissa förmågor försämras men kan kompenseras till viss del av erfarenhet.

    • Märkligt om det inte finns liknande forskning pm flygledare – kan du påminna mig så ska jag kolla upp det via universitetsbiblioteket.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.