Home » Flygsäkerhet » Förvrängt passagerarmeddelande gjorde att passagerare blev utan syrgas

Förvrängt passagerarmeddelande gjorde att passagerare blev utan syrgas

Meddelanden till passagerare på flygplan – Public Address (PA) – kan ofta vara triviala, en viss del information och en viss del service för att skapa en trevlig atmosfär på en flygning. Men dessa kan också vara helt avgörande för säkerhet i svåra och snabba situationer.

Ett exempel på detta kommer från en händelse tidigare i år i Australien med Skippers Aviation och en Bombardier Dash 8-100. Flygningen var från Perth till Shark Bay och hade 30 passagerare samt tre besättningsmedlemmar ombord.

När flygplanet närmade sig 18000 fot triggades en master varning och en för kabinhöjd. Piloterna noterade att kabinhöjden snabbt steg och tog därefter på sina syrgasmasker, följde det de skulle göra med cheklistor och startade en emergency descent. Kaptenen tog över kontroll och gjorde sedan ett PA.

Men meddelandet var förvrängt och dämpat så den enda kabinpersonal som fanns på flygplanet uppfattade inte riktigt det. Hon försökte sedan kontakta piloterna men fick inget svar. Kort därefter insåg hon att de nu var sjunkande, satte sig i sitt säte och uppmanade passagerarna att göra det samma. De använde dock inte syrgas eftersom ingen var medveten om situationen. (Flygplanet hade inte drop-down syrgasmasker och kabinpersonalen delade inte ut portabala syrgasbehållare.)

På 10000 fot stabiliserades kabintrycket och flygplanet återvände till Perth. I utredningen av händelsen konstateras att det troligtvis var syrgasmasken som gjorde att meddelandet inte gick fram och det är en viktig påminnelse till piloter om de potentiella problemen i samband med kommunikation med syrgasmasker på.

Länk till artikel:
Distorted PA slowed response to Dash 8 depressurisation


1 Comment

  1. Ett annat exempel på när ett stressad situation ställer till det med interna kommunikationen: Denna B737 Southwest fick ett motorbortfall samt tappade därefter kabintryck under en o samma gång vilket ledde till en snabb diversion. Piloterna får ej rätt på interna kommunikationen så de läser ut det mesta av nödchecklistan rätt ut på frekvensen. (Den troliga orsaken är väl att den ene piloten ej hör sig själv eller sin kollega utan att trycka in sändningsknappen..?) Tyvärr ganska lätt hänt i en 737!

    https://m.youtube.com/watch?v=3mJCI-NCxoI

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.