Home » Flygindustrin » Strejker inom flyg – det är komplicerat

Strejker inom flyg – det är komplicerat

Att skriva om strejker är alltid svårt men eftersom det är en del av verkligheten även inom flygindustrin är det något som förmodligen bör tas upp förr eller senare. Strejker är ju en form av konflikt och leder ofta till starka känslor, men finns det någon forskning kring strejker i flygindustrin och vad säger den i så fall?

Det visade sig inte helt lätt att hitta forskning om detta och än svårare att hitta något som publicerats i närtid. Från 1991 fainns en artikel om “Effects of Airline Strikes on Struck and Nonstruck Carriers”, vilken använde data från 1963-1986. I huvudsak påvisar denna att strejker minskar börsvärdet på flygbolag som utsätts för strejker och ökar det för de som samtidigt inte är drabbade av strejker. Även om detta verkar självklart så verifierar det att strejker har avsedd effekt och kan användas både som ett hot (om att det ska dåligt för företaget) och son aktivt vapen i en konflikt.

Det självklara i denna artikel utmanas dock av en artikel från senare samma år och av samma författare, “Relative effects of craft-level strikes: The case of airlines”. I denna konstaterar man att när piloter eller flygtekniker strejkar så leder det till ett förlorat börsvärde, men inte när andra grupper strejkar. Man hävdar även att det inte kan påvisas att strejker leder till permanenta förluster för flygbolag, utan mer tillfälliga effekter. Det sistnämnda kan väl tolkas som att det möjligtvis gör att både arbetstagare och arbetsgivare kan tolerera strejker till en viss grad – att båda kan tycka att det är värt risken med kortvariga effekter.

Att man får vara försiktig med sina källor påvisas av en tredje skrift om strejker, denna gång om flygledares strejker och med namnet “Economic Impact of Air Traffic Control Strikes in Europe”. Denna tar upp en hel del aspekter och siffror på hur negativa strejker är för flygtrafik. När man tittar närmare så ser man dock att organisationen som publicerat detta består av flygbolag och det är svårt att uppfatta texten som annat än en partsinlaga. Det betyder inte att argumenten i texten är felaktiga men att den bör läsas inte som forskning, utan mer som en redovisninga från ett perspektiv på frågan.

Jag ska erkänna att jag inte letade så fullständigt som jag skulle ha gjort om jag gjort en ordentlig litteraturstudie, men jag var ändå förvånad över hur lite material om detta jag hittade. Det borde finnas mer material om strejkers effekter, dynamik och konsekvenser inom flygindustrin – om inte så finns här ett område för kommande examensarbeten och doktorandstudier. Om någon känner till mer material om strejker i flygindustrin, helst forskning men även annat skrivet och publicerat material, så vänligen hör av er. Alla tips mottages med tacksamhet.

Länkar till artiklar:
Effects of Airline Strikes on Struck and Nonstruck Carriers
The relative effects of craft-level strikes: The case of airlines
Economic Impact of Air Traffic Control Strikes in Europe


2 Comments

  1. Lite märkligt är det att det är svårt att finna relevant forskning inom området. Jag tror många känner igen sig om jag säger att strejker inom flygbranschen väcker uppmärksamhet och känslor.

    För den som är intressserad av strejker bland flygledare kan denna artikel vara av intresse: https://www.eurocontrol.int/news/managing-impact-industrial-action. Den berättar allmänt hur Europa arbetar med att hantera strejker hos flygledare.

    En annan artikel finns här: http://www.eurocontrol.int/news/network-manager-reports-french-and-belgian-strikes. Där kan man se lite av det arbete som görs av Eurocontrol för att dämpa effekterna av en strejk. I artikeln berättas om strejk i Belgien och Frankrike i juni 2014. Inledningsvis (dagen innan) beräknade man att effekten skulle bli närmre 2 miljoner förseningsminuter. Genom ett samarbete mellan Eurocontrol och andra flygtrafikledningar blev resultatet istället en fjärdedel av den förväntade.

    Själv började jag jobba som flygledare i Sverige 1982. Under alla dessa år som gått har jag varit uttagen i strejk en (1!) gång och då var det en sympatistrejk för en helt annan yrkesgrupp…

    • Tack för mer info från flygledarperspektiv. Jag var också förvånad över att inte hitta mer forskning om detta. Samtidigt är det ett smalt område och de som är intresserade av flyg har så många mer (och mer positiva) områden att fokusera på, medan de som studerar arbetmarknadsrelationer nog har ett bredare perspektiv än på någon speciell bransch.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.