Home » Flygindustrin » Hur fixar man ett modernt flygplan – genom att boota om?

Hur fixar man ett modernt flygplan – genom att boota om?

787-cockpit

Boeing B787 är trots en något problematisk start ett framgångsrikt stort passagerarflygplan på dagens flygmarknad och flygs redan av ett stort antal flygbolag på deras längre rutter – straxt under 500 B787 har levererats. Dessutom är det ovanligt att nya flygplan introduceras utan problem, så även om problemen för 787 med dess batteri var allvarliga så var det inte oväntat att det skulle vara någon form av problem. Men nu har ett annat och kanske än mer allvarligt problem rapporterats, som tur är med en lösning – om än att lösningen känns lite märklig för ett så avancerat tekniskt system som ett modernt flygplan.

Det handlar om att det finns en risk att samtliga datorer som kontrollerar flygplanets kontrollytor kan sluta att fungera i korta perioder under flygning. Man kan lätt tänka sig hur dramatisk en sådan situation skulle kunna bli, speciellt i kombination med andra försvårande omständigheter, som till exempel turbulens annan trafik i närheten o.s.v. Även ett kort ögonblick med begränsad tillgång till kontroll av flygplanet skulle kunna vara överraskande, skapa förvirring och ha allvarliga konsekvenser.

Lösningen som nu förmedlats från Federal Aviation Administration är att regelbundet stänga av strömmen till flygplanet, eller speciellt till de tre enheter som hanterat datorerna som är kopplade till planets kontrollytor – d.v.s. att starta om dessa datorer. Denne regel har redan funnits som en rekommendation från Boeing och det är ovanligt och osannolikt att strömmen inte skulle stängas ibland i vilket fall som helst. En lösning via nya programmering kommer under 2017.

Att datorer är viktiga i dagens flygplan gäller för alla tillverkare, så liknande problem finns säkert med andra flygplanstyper. Det är ändå svårt att inte finna det lite lustigt med detta direktiv om behovet av att regelbundet “starta om” ett av de mest moderna passagerarflygplanen på marknaden.

Länk till artikel:
FAA orders Boeing 787 safety fix: Reboot power once in a while


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.