Home » Flygindustrin » Lång leveranstid för flygplan – nödvändigt för tillverkare?

Lång leveranstid för flygplan – nödvändigt för tillverkare?

image

På flightglobal.com talas om den utmaning som Boeing och Airbus står inför de närmaste åren – att både öka produktionstakten och samtidigt hålla listan av kunder som väntar på flygplan så lång som möjligt.

Att detta är så viktigt beror på att även om produktion av widebody flygplan får mycket uppmärksamhet så kommer det att ta lång tid innan både Boeing 787 och Airbus 350 programmen kommer att ha tagit igen sina kostnader och leverera vinst till tillverkarna.

Under tiden är det de “vanliga” flygplanen, i detta sammanhang B737 och A320 som står för lönsamhet och om produktion och leverans av dessa kan ökas så kan även vinsten ökas. För närvarande har Boeing beställningar på över 3000 B737 MAX och totalt mer än 4300 för olika varianter av B737 (inklusive MAX). Airbus har över 6500 beställningar på olika varianter av A320/321.

Med dessa enorma beställningar är det naturligt att man försöker öka produktionstakten och så har redan skett, med ytterligare ökningar att vänta. Ändå skräms tillverkarna även av mindre inställda beställningar eftersom det är just en hög produktionstakt och en lång lista beställningar av dessa flygplan som är garanten för nutida och framtida vinster.

Länk till artikel:
Narrowbody backlogs vital to industry’s financial health


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.