Home » Flygindustrin » Överenskommelse inom flygindustrin avseende CO2 utsläpp

Överenskommelse inom flygindustrin avseende CO2 utsläpp

image

Nyligen förhandlades det vid ICAO fram en överenskommelse avseende CO2 utsläpp för flygindustrin. Efter en lång tid med tappra försök finns det nu en överenskommelse, som dock samtidigt hyllats och kritiserats som otillräcklig.

Istället för att använda sig av ett tak för utsläpp eller avgifter bygger avtalet på att flygindustrin ska finansiera offset-aktiviteter för att kompensera för sina utsläpp. Globala utsläppsnivåer år 2020 kommer att användas som riktmärke och kostnaden beräknas komma att kunna uppgå till omkring 2% av flygindustrins omsättning.

Om detta avtal var det första steget mot en mer miljövänlig flygindustri, som förespråkare påstår, eller en helt otillräcklig symbolhandling, som dess kritiker påstår, återstår att se.

Mer att läsa finns här:
BBC – Aviation industry agrees deal to cut CO2 emissions
The Guardian – First deal to curb aviation emissions agreed in landmark UN accord


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.