Home » Flygindustrin » Reseberättelse – Flygindustrin i Kazakstan (del 2 av 2)

Reseberättelse – Flygindustrin i Kazakstan (del 2 av 2)

För bakgrund till detta inlägg vänligen se del 1, vilken tog upp flygindustrin i Kazakstan generellt. I denna del kommer det nationella flygbolaget Air Astana att tas upp.

image

Värd för den flygsäkerhetskonferens som jag var talare på var Air Astana, vilket är det främsta nationella flygbolaget i Kazakstan. Det är också det enda flygbolaget i landet som inte är på EUs svarta lista avseende flygsäkerhet och därmed får flyga till destinationer inom EU. Air Astana startades 2001 i samarbete med BAE Systems, vilket har visat sig vara en bra investering för båda parter. Man började flyga 2002 och redan under sitt första hela år av verksamhet gick bolaget med vinst.

image

Air Astana har 64 destinationer från de dubbla hubbarna Astana och Almaty. Det geografiska läget ger en del fördelar, till exempel erbjuder det den förmodligen bästa vägen från Europeiska hubbar till den regionala huvudstaden Urumqi i provinsen Xinjiang i Kina. Flygplansflottan består av Boeing 767 för längre flygningar, Boeing 757 och Airbus 321 för medellånga sträckor samt Airbus 320 och 319 och Embraer 190 för andra rutter. Flygplansflottan är ung, med en genomsnittsålder på sex år. Utöver de totalt 30 flygplanen i flottan finns beställningar på ytterligare 14, inklusive Boeing 787 och Airbus 321 neo. Avsikten är att 2020 ha 43 flygplan och att använda Boeing 787 för flygningar till USA.

image

Bolaget har en kostnadsstruktur som ett lågprisbolag och är enligt dess representanter kostnadsmässigt konkurrenskraftigt i förhållande till andra Europeisk lågkostnadsbolag. Detta beror naturligtvis delvis på det lägre löneläget i Kazakstan, men också på att bolaget har hanterats på ett bra sätt och varit framgångsrikt en längre tid. Men har gått med vinst kontinuerligt och har under vissa år varit ett av de 20 mest vinstgivande flygbolagen i världen (2010, 2011 och 2012). Att man dessutom har fyra stjärnor från Skytrax för sin service och att man flera gånger utnämnts till bästa flygbolag i Centralasien stärker bilden av ett välskött bolag.

image

Air Astana har 4000 anställda, varav 320 är piloter och omkring 1000 kabinpersonal. En tredjedel av piloterna som arbetar för flygbolaget är från andra länder än Kazakstan. Jag pratade med en grekisk kapten som arbetat för Air Astana fem år och han trivdes både med bolaget och med att bo i Almaty till den grad att han inte var intresserad av att söka sig till andra flygbolag. Även en holländsk träningskapten, sydafrikansk operationell chef och brittisk högre chef föreföll trivas bra med att arbeta för Air Astana.

image

De kazaker som arbetar för Air Astana är stolta och glada för att arbeta för bolaget och i ett land med låga löner uppskattas speciellt möjligheten att resa med det egna bolaget som en stor förmån. Att ett arbete som pilot med hög status och lön är attraktivt för invånarna var inte överraskande, men att arbeta för Air Astana verkade vara speciellt lockande för unga kvinnor. Jag talade med några som arbetade med säkerhet och intern kvalitetskontroll, en som tränade kabinpersonal och en del andra. De var mycket glada för möjligheten att kunna resa på ett sätt som tidigare generationer av kvinnor i Kazakstan endast kunnat drömma om.

image

Som helhet gav Air Astana ett gott intryck, både på mig som passagerare och i mina kontakter och samtal med de som arbetar för bolaget. Resan med dem var bra, med god service i luften och väl fungerande på marken. Personalen och hela organisationen föreföll väl organiserad och med fokus på att bli bättre och bättre, vilket också var motivet för konferensen – att ta in experter utifrån och lära så mycket som möjligt av dem. Air Astana är ett flygbolag som jag kommer att följa framöver och kanske återkommer till här i bloggen.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.